Kamer: concrete plannen nodig tegen verdere segregatie

Bevolkingsgroepen in Nederland dreigen steeds meer langs elkaar heen te leven, zegt SP-Kamerlid Sadet Karabulut donderdag tegen NU.nl. Volgens haar wordt het tijd dat minister Lodewijk Asscher (Integratie) met concrete plannen komt om nog verdere segregatie te voorkomen.

Volgens de leeft deze behoefte bij wel meer Kamerleden. Asscher moet meer doen om de kloof tussen allochtonen en autochtonen te dichten.

"Mensen leven langs elkaar heen. Steeds meer Nederlanders hebben het gevoel dat ze er niet meer bij horen"

NU.nl zegt dat onder andere PvdA, VVD, SP, D66 en CDA vinden dat er meer moet gebeuren. Vooral ook om te voorkomen dat de Syrische vluchtelingen, waar vanuit moet worden gegaan dat een deel in Nederland zal blijven, geconfronteerd zullen worden met hetzelfde gevoel van uitsluiting.

"Mensen leven langs elkaar heen. Steeds meer Nederlanders hebben het gevoel dat ze er niet meer bij horen", zegt zij. "Dit probleem sluimert al jaren en verschillende rapporten hebben hier al meerdere malen voor gewaarschuwd, maar minister Asscher weigert er iets aan te doen. Hij heeft geen beleid."

Uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) naar de positie van migrantengroepen in de Nederlandse samenleving blijkt dat 20 procent van de Turkse Nederlanders en 15 procent van de Marokkaanse Nederlanders zich "in beperkte mate" identificeert met Nederland en weinig sociale contacten met autochtone Nederlanders heeft.

Daarnaast voelt 53 procent van de Turkse Nederlanders en 47 procent van de Marokkaanse Nederlanders zich "minder dan gemiddeld thuis" in Nederland. De SP waarschuwt ervoor dat de vervreemding een ontwrichtende werking op de Nederlandse samenleving kan hebben. "Migrantenkinderen voelen zich buitengesloten en sommigen radicaliseren."

Verschillende Kamerleden hadden