Iwan Leeuwin met nieuwe partij naar de gemeenteraadsverkiezingen

Politicus Iwan Leeuwin van de Fractie FIL, Bestuurscommissie van het Stadsdeel Amsterdam Zuidoost doet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Dit kondigde hij vandaag aan.

Iwan Leeuwin

Het gaat er bij hem om zichtbare vertegenwoordiging van burgers van Afrikaanse afkomst op alle niveaus van het Nederlandse politieke en bestuurlijk bestel veilig te stellen. “Dat is één van de voornaamste redenen dat ik mijn politieke idealen ook in de komende gemeenteraadsperiode 2018-2022 in Amsterdam wens te continueren. Ik meen ruimschoots politieke ervaring te hebben opgedaan om door te gaan. Ik ben door velen geïnspireerd zodat het besluit voor mij niet moeilijk was. Het is prettig om te ervaren dat de burgers, waar je het voor doet, vertrouwen in je hebben. Dat je in staat bent om wezenlijke veranderingen tot stand te brengen,” zegt hij.

Een belangrijke missie van het VN-decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst is politieke participatie maar ook de bevordering van de politieke wil.

Leeuwin gaat voor de komende raadsperiode als lijsttrekker van zijn nieuwe politieke beweging deelnemen aan de Gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam. Momenteel is hij namens zijn fractie FIL (Fractie Iwan Leeuwin) in de Bestuurscommissie van het Stadsdeel Amsterdam Zuidoost. “De naam was FIL gekozen nadat ik noodgedwongen maar wel uit vrije wil in juli 2015 uit de Fractie van GroenLinks was gestapt,” vertelt hij.

De naam van zijn nieuwe partij houdt hij nog even geheim. In december volgt er een kennismakingsbijeenkomst, tijdens welke ook de doelstellingen van de beweging zullen worden toegelicht en haar verenigingsbestuur zal worden geïntroduceerd.

Leeuwin windt er geen doekjes over om. “Bijna alle burgergroepen in de Nederlandse samenleving zijn in de actieve politiek vertegenwoordigd. Een belangrijke missie van het VN-decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst is politieke participatie maar ook de bevordering van de politieke wil. Dat kan op verschillende niveaus. Dat wil zeggen ook op het niveau dat dichtbij de burger staat. De gemeente. In dat opzicht willen wij het verschil maken”, zegt hij.