Inzet voor meer diversiteit bij de rechtbank

Leendert Verheij, de president van het gerechtshof Den Haag en voorzitter van de Landelijke Selectiecommissie Rechters wil zich “inspannen” voor meer diversiteit bij de rechtbank.

De selectieprocedure voor nieuwe rechters gaat op 2 mei van start.

“Het is belangrijk dat er diversiteit bestaat in de samenstelling van de rechterlijke macht. Daar wil ik me voor inspannen,” zei Verheij.

 

Vorige week reageerde de president via twitter op een column die stelde dat de rechtspraak nog gedomineerd wordt door autochtone, witte Nederlanders. “Het is vervelend als de suggestie gewekt wordt dat we als Rechtspraak weinig doen om de samenstelling van de rechterlijke macht te veranderen.”

Tijdens het Nationaal Appèlconcours, een pleitwedstrijd voor studenten rechtswetenschappen bij het Haagse gerechtshof in maart, merkte Berjeij de diversiteit onder de deelnemers op. Hij nodigde hij deelnemers toen uit om een carrière in de rechtspraak te overwegen.

De President geeft aan dat het niet gemakkelijk is kandidaten met “biculturele achtergrond” te werven, maar oppert dat mensen met deze achtergrond de rechtbank van advies kunnen dienen bij de selectieprocedure.

“Een paar jaar geleden hebben we een project gehad gericht op de werving van kandidaten met een biculturele achtergrond voor de functie van rechter. Helaas waren de resultaten hiervan wat teleurstellend en bleek de praktijk weerbarstig. Ik pleit ervoor om hier opnieuw prioriteit aan te geven. Ik denk dat het goed is om ons daarbij door mensen met een biculturele achtergrond te laten adviseren over de wijze waarop we dit het beste aan kunnen pakken. We hoeven als rechter zeker niet allemaal hetzelfde type persoon te zijn, maar we moeten wel aan dezelfde competenties voldoen. De kwaliteit van de rechtspraak in Nederland staat mondiaal gezien hoog aangeschreven en dat moet zo blijven.”