Inclusie van Inheemse bevolking Latijns-Amerika "moreel juist en economisch slim"

De inheemse bevolking van Latijns-Amerika en de Caraïben heeft te kampen met armoede en socio-economische exclusie, zo stelt de nieuwe studie van de Wereldbank Indigenous Latin America in the Twenty-First Century. Een nationaal beleid dat de achterstand van de inheemse volkeren wegwerkt is dringend nodig, stelt het rapport.

  
De Wereldbank werkt samen met inheemse volkeren uit heel de wereld en treedt met hen in overleg over verschillende thema’s. In het kader van de capaciteitsuitbouw van inheemse volkeren en lokale gemeenschappen heeft de Wereldbank meerdere beurzen opgezet. 

  
De economische groei in Latijns-Amerika en de Caraïben heeft het afgelopen decennium naar schatting 70 miljoen mensen uit de armoede getild. Ook de inheemse bevolking ging erop vooruit: op vele plaatsen daalde het percentage inheemse gezinnen die in armoede leefden, terwijl het aantal inheemse kinderen dat lagere school onderwijs volgt ongekende hoogtes heeft bereikt.

Toch verloopt het ontwikkelingsproces voor de inheemse bevolking moeilijker dan voor de rest van Latijns-Amerika, zo stelt het verslag van de Wereldbank. Terwijl de inheemse bevolking maar 8% van de totale bevolking uitmaakt, vertegenwoordigen ze toch 14% van de armen in Latijns-Amerika. Wanneer we kijken naar het aantal mensen dat in extreme armoede leeft, loopt hun aandeel zelfs op tot 17%.

Het rapport erkent dat inheemse volkeren dikwijls een andere en meer genuanceerde kijk op ontwikkeling hebben. “Als inheemse volkeren hun rol willen opnemen als sleutel actoren in de post-2015 agenda, moeten we luisteren naar hun stemmen en ideeën,” zegt Ede Ijjasz-Vasquez, Senior Director bij de Wereldbank verantwoordelijk voor stedelijke, rurale en sociale ontwikkeling.

“Inclusie van inheemse volkeren in ontwikkelingsbeleid en programma’s gaat niet enkel over armoedevermindering, het draait ook om hen beter in staat te stellen actieve belanghebbenden te zijn in de maatschappij. Het gaat om respect voor hun culturen en hun waardigheid. Hun inclusie is moreel juist en economisch slim voor naties.”

Bron: diplomatie.belgium.be/