Het is de Dag van het Afrikaanse Kind

Ieder jaar op 16 juni is het de Dag van het Afrikaanse Kind. Deze dag herdenkt het protest van duizenden kinderen en jongeren in de straten van Soweto, op 16 juni 1976, dat de apartheidsregering van Zuid Afrika meedogenloos neersloeg .

De Zuid-Afrikaanse kinderen protesteerden tegen de slechte kwaliteit van het onderwijs en voor lessen in de eigen taal, in plaats van het Afrikaans, de taal van het apartheidsregime. De politie opende het vuur op hen, waarbij meer dan honderd doden vielen.

Sinds de dag is ingesteld wordt op 16 juni jaarlijks stilgestaan bij de omstandigheden waarin kinderen in Afrika moeten opgroeien en wordt aandacht gevraagd voor verbetering van onderwijs, gezondheidszorg en betere maatschappelijke kansen.

Dit jaar is het thema “ het besspoedigen van bescherming, empowerment en gelijke kansen voor kinderen in Afrika in 2030". Vorig jaar was het thema "Conflict en Crisis in Afrika: Bescherming voor alle Kinderrechten” .  

'Nee, wij weten ook niet waarom er geen Dag van het Europese Kind, Dag van het Zuid-Amerikaanse Kind of een Dag van het Saudische Schiereiland-Kind is. Maar wel één voor Afrikaanse kinderen dus. Die zijn er namelijk (wellicht) wel het slechts aan toe van alle kinderen op alle continenten. Zo is het slecht gesteld met onderwijs en gezondheid in die regio's. Daarom kunnen vele kinderen niet naar school, moeten zij werken, en leven zij onder barre omstandigheden': fijnedagvan.nl

Meer weten? Bezoek dan deze website.