Herdenking slavernij afschaffing van één naar twee dagen

De Nationale Herdenking van de afschaffing van de slavernij vindt vanaf dit jaar plaats op twee dagen, 30 juni en 1 juli.

Op 30 juni wordt overdag, vanaf 11.00 uur, op het Surinameplein in Amsterdam een kinderherdenking  gehouden, meldt het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis (NiNsee) in een persbericht. Het zegt dat het Keti Koti Festival, de jaarlijkse viering van de afschaffing van de slavernij, onveranderd blijft op 1 juli in het Oosterpark, Amsterdam.

“Met deze nieuwe opzet beogen het NiNsee en de Stichting Amsterdams Centrum de Nationale Herdenking als onlosmakelijk deel van het (gedeelde) Nederlands erfgoed sterker te positioneren en de kennis over het Nederlands Trans-Atlantische slavernijverleden te vergroten,” zegt het persbericht. Daarvoor zal er intensief worden samengewerkt met diverse basisscholen waarbij de nadruk zal liggen op educatie over het Nederlandse slavernijverleden. Vanwege dit karakter zal de herdenking, overdag, onder schooltijden plaatsvinden op het Surinameplein.

Het persbericht zegt dat het splitsen van de Nationale Herdenking en de viering van de afschaffing van de slavernij de uitkomst is van de samenwerking tussen het NiNsee en de Stichting Amsterdams Centrum, die al 22 jaar de herdenking op 30 juni op het Surinameplein in Amsterdam verzorgt. Deze herdenking ondergaat ook een metamorfose en wordt met ingang van 30 juni 2016 de voornoemde kinderherdenking.

In 2016 is het 153 jaar geleden dat de afschaffing van de slavernij door Nederland formeel geproclameerd werd. Het wekt nog steeds verbazing en ontzetting dat in 1863 wel de eigenaars door Nederlandse Staat volledig werden vergoed voor hun “eigendom” maar  de tot-slaaf-gemaakten geen enkele tegemoetkoming ontvingen.

Bovendien werden in Suriname de "vrijgemaakten" verplicht om nog tien jaar tot 1873 , onder staatstoezicht, voor de slavenhouders te blijven werken. Op de voormalige Nederlandse Antillen voerde Nederland het paga-tera (deelpacht) systeem in. Daarmee was de "vrijheid" van de tot slaafgemaakten louter een papieren aangelegenheid; de meesten bleven op de velden werken als deelpachters.

De Nationale Herdenking van de afschaffing van de slavernij op 30 juni en het Keti Koti Festival op 1 juli worden mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van het Ministerie OCW-Mondriaan en de Gemeente Amsterdam.

Zowel bij de Nationale Herdenking in het Oosterpark als de herdenking op het Surinameplein zal er ondersteuning gegeven en geparticipeerd worden door Ministerie van Defensie  -Multicultureel Netwerk Defensie- en de Amsterdamse Politie met haar Caribisch Netwerk.

De Nationale Herdenking in het Amsterdamse Oosterpark start om 19.00uur.