Afbeelding

Haagse Afrikanen aan formateur: we hebben niet alleen problemen maar ook oplossingen

“We willen niet alleen vragen, maar ook meegeven,” zegt Alphonse Muambi, initiatiefnemer van een politiek manifest dat afgelopen vrijdag namens Afrikanen in Den Haag is ingediend bij de gemeenteraad van de stad. Met het manifest hoopt de gemeenschap problemen waar zij mee kampt op de onderhandelingstafel te krijgen van de partijen die de gemeenteraad zullen vormen.

In het drie pagina’s tellende document worden onder andere toekomstperspectieven voor jongeren, schooluitval, werkloosheid, uitbuiting van alleenstaande vrouwen, discriminatie en uitsluiting als heersende problemen aangehaald.

Maar de schrijvers dragen ook meteen voorsteloplossingen aan voor de problemen. “We hebben in ons netwerk mensen die in het veld zitten; daardoor hebben we inside info over de problematiek. Daarom kaarten we de problemen nu aan, maar we zijn ook bereid te helpen oplossen,” zegt Muambi.


 "Het is wel jammer dat de formateur niet even tijd reserveerde om een kleine delegatie van vijf personen te                  ontmoeten om het document te ontvangen."


Muambi, geboren in de Democratische Republiek Congo, is schrijver en spreker, en lijstduwer voor GroenLinks tijdens de landelijke verkiezingen van 2017 en de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen. “Maar dit is geen GroenLinks initiatief; het gaat de partij wel aan, maar ja, het gaat alle partijen aan eigenlijk,” benadrukt hij.

Hij schat dat Den Haag ongeveer 15.000 Afrikanen telt, “allemaal Hagenaren die volwaardig binnen onze mooie stad moeten functioneren.”

Het manifest werd ondertekend door acht organisaties die de gemeenschap vertegenwoordigen. Ze wilden het op vrijdag 13 april aanbieden aan de fractievoorzitters, maar dat kon niet vanwege “praktische redenen.” Het werd uiteindelijk via de griffie doorgestuurd naar de fracties, met de belofte dat het als ingekomen stuk wordt behandeld bij de onderhandelingen. “Indien de onderhandelaars behoefte hebben om een nadere toelichting, zal met u contact worden gezocht,” werd de indieners beloofd.

“Ik vind het wel jammer dat de formateur niet even tijd reserveerde om een kleine delegatie van vijf personen te ontmoeten om het document te ontvangen. Wij hadden gehoopt haar te kunnen vertellen wat wij verwachten van het bestuur de komende vier jaar en wat wij zelf kunnen doen. Dat we weten wat de problemen zijn, maar dat we ook onderdeel willen zijn van de oplossingen. Ze liet wel weten dat ze er kennis van heeft genomen,” zegt Muambi.