groenlinks

GroenLinks wil prijs voor meest 'inclusieve' bedrijf in Groningen

Groenlinks-Statenleden Melissa van Hoorn en Stephanie Bennett willen dat er een prijs komt voor het meest 'inclusieve' bedrijf van Groningen. Hiermee willen ze discriminatie op de arbeidsmarkt tegengaan, staat in een plan dat GroenLinks vandaag lanceerde in een open brief .

"Met deze missie van mijn fractiegenote Melissa en ik, willen we het bewustzijn van het slavernijverleden van Groningen vergroten. 

De open brief is bedoeld (om te bespreken) hoe we meer inclusie kunnen bereiken, om vooruit te kijken op Keti Koti," vertelt Bennet over de brief.

De statenleden schrijven op de website van hun partij dat in 1621 de Groningse afdeling van de West-Indische Compagnie (WIC) werd opgericht in het historische provinciehuis. "De WIC was verantwoordelijk voor de overzeese handel in slaven. Nu, 400 jaar later vergaderen wij als nazaten van Afrika en tot slaaf gemaakten, in ditzelfde provinciehuis. Samen met de andere 41 Statenleden buigen wij ons over het wel en wee van onze mooie provincie. Mobiliteit, milieu, leefbaarheid, cultuur; het zijn thema's waarmee we een steentje bij willen dragen aan de provincie."

Het provinciale college stond vorig jaar stil bij 21 maart, de Dag tegen Racisme en Discriminatie en in 2021 werd er een lezing gehouden en het boekje ‘Verhalen van Nu’ werd uitgereikt. Bennet en Hoorn schrijven: "Wij zien voor 2022 graag een grootsere invulling hiervan. Een brede uitnodiging aan de bewoners van onze provincie, waarin wordt verteld over de diversiteit van onze geschiedenis, cultuur, taal en inclusie en dan van alle kanten belicht. Het bewustzijn dat daarmee gecreëerd wordt, en het leren van een gedeelde geschiedenis is een eerste stap in het verbinden van onze samenleving op dit onderwerp. Gemeentelijke colleges en raden kunnen zich ook over de mogelijkheden buigen. Daarnaast zou het vieren (al dan niet provinciaal)  van het einde van de slavernij op 1 juli 1863  een mooi gebaar zijn van solidariteit, erkenning en verbinding.

Met enkel educatie en herdenking zijn we er nog niet. Net als in de VS is er in Nederland sprake van Institutioneel racisme. Vaak minder zichtbaar, maar daarmee niet minder ernstig. ‘Institutioneel’ betekent dat het verankerd zit in onze systemen. Denk bijvoorbeeld aan stagediscriminatie op basis van achternaam. Stagiaires worden dan niet uitgenodigd voor een gesprek omdat stagebieders op papier een niet-Westerse of niet-Nederlandse achternaam zien. Dit leidt er toe dat deze studenten nog voordat ze hun carrière starten al 1-0 achterstaan op iemand die wel een Westerse of Nederlandse achternaam heeft. Dit geldt uiteraard voor een veel grotere groep mensen dan alleen de nakomelingen van slaven. Als bedrijven hierover niet langer de discussie aan gaan maar zich hiervan bewust zijn en actief sturen op het aanpakken van dit probleem, kan dat enorm helpen."

De intentie is om in het hier-en-nu verbetering te brengen in de kansengelijkheid voor onder andere de nazaten van de slavernij. "Zo kunnen bedrijven en organisaties gestimuleerd worden om een actief inclusiebeleid op te stellen (door bijvoorbeeld een anti-discriminatieprotocol na te leven) en een prijs uit te reiken voor het ‘meest inclusieve bedrijf'."  

"Het provinciale bestuur was hier vorig jaar nog niet aan toe. Er ligt nog een soort taboe op dit onderwerp met als argument dat het tot polarisatie zou leiden. Maar niets is minder waar. Er zitten alleen maar voordelen aan, het schaadt niemand dus laten we met z’n allen het lef hebben om deze stap gewoon te zetten. Het brengt ons dichter bij elkaar als we allemaal vanuit dezelfde positie samen kunnen werken en leven. Het geeft minder wroeging of gelatenheid over de ander met gedachten als ‘ach laat hen maar, zij zijn anders / rijker /welvarender’."

De statenleden roepen het bedrijfsleven op om hierin het goede voorbeeld te geven en de overheid om dit goede voorbeeld te stimuleren. "Dan maken we grote stappen voorwaarts. Dit past bij het ondernemersklimaat van de provincie Groningen waarin we innovatief en duurzaam willen investeren, op alle vlakken. Daarmee zouden we trots kunnen zijn op wat er gebeurt in Groningen."

De open brief van de GroenLinks-Statenfractie is te lezen op de website van de provincie(link is external).