Europees Parlement: afro-fobie, afri-fobie en anti-zwart racisme zijn specifieke vormen van racisme

Het Europees Parlement heeft afro- en afrifobie erkend als racisme. Dit gebeurde in een resolutie die het EP heeft aangenomen op maandag 25 maart, betreffende de Fundamentele Rechten van Mensen van Afrikaanse Afkomst.

De baanbrekende resolutie markeert de eerste keer ooit dat het Europees Parlement een relatie legt tussen discriminatie en het historisch onrecht jegens Mensen van Afrikaanse Afkomst. Het werd aangenomen met een ruime meerderheid. Van de 535 leden van het Parlement stemden 80 tegen en onthielden 44 zich van stemmen.

“Het Europees Parlement erkent dat “afro-fobie”, “afri-fobie” en “anti-zwart racisme” specifieke vormen van racisme zijn, en dat daarin ook wordt begrepen gewelddaden en discriminatie, aangewakkerd door historische mishandeling en negatieve stereotypering, die leidt tot exclusie en dehumanisering van Mensen van Afrikaanse Afkomst,” schrijft het Parlement in een persbericht over de resolutie.

Het vervolgt: Het fenomeen van “afro-fobie”, “afri-fobie” en “anti-zwart racisme” gaat samen met de historische structuren van onderdrukking en kolonisatie en de transatlantische slavenhandel, zoals erkend door de Raad van de Europese Commissie voor Mensenrechten. Slavernij, dwangarbeid, raciale apartheid, moord en genocide in de context van Europese kolonisatie en de transatlatische slavenhandel, worden nog steeds niet op institutioneel niveau erkent door alle EU lidlanden.”


Lees hier de volledige tekst van de resolutie die het EP heeft aangenomen, betreffende de Fundamentele Rechten van Mensen van Afrikaanse Afkomst.


Dit is succes van de hoogste plank; gil het uit,” reageerde Dr. Barryl A. Biekman, voorzitter van het Landelijk Platform Slavernijverleden dinsdag op de resolutie. Ze noemde het een geweldige historische stap voorwaarts, in het gevecht tegen raciaal taalgebruik, stereotypering binnen cultuur historische tradities en raciaal profileren.

“Eindelijk gerechtigheid. (Maar) nu de vraag hoe Nederland de informatie zal interpreteren. Hoe politici, de beleidsmakers, de rechterlijke macht dit Europees Parlement besluit zullen interpreteren? Vooral nu men nog in de ban is van de uitspattingen in verband met de Provinciale Staten verkiezingen. Het Landelijk Platform Slavernijverleden is gefocust. Alle strijdkrachten tegen Afrofobie: Gefeliciteerd. Het werk gaat nu pas beginnen. REPARATIONS NU.”


Lees hieronder het persbericht van het Europees Parlement

European Parliament Anti-Racism and Diversity Intergroup (ARDI)

Brussels (26/03/2019)

European Parliament recognizes discrimination and past injustices through adoption of inaugural resolution on the Fundamental Rights of People of African Descent

The European Parliament today adopted for the first time a resolution on the Fundamental Rights of People of African Descent.

In the resolution, the European Parliament recognises that “Afrophobia”, “Afri-phobia” and “anti-black racism” is a specific form of racism, including any act of violence or discrimination, fueled by historical abuses and negative stereotyping, and leading to the exclusion and dehumanization of People of African Descent.

The Parliament states that the phenomenon of “Afrophobia”, “Afri-phobia” and “anti-black racism” correlates to historically repressive structures of colonialism and the transatlantic slave trade, as recognised by the Council of Europe Commissioner for Human Rights. Furthermore, the European Parliament said the issues of enslavement, forced labour, racial apartheid, massacre, and genocides in the context of European colonialism and the transatlantic slave trade remain largely unrecognized and unaccounted at an institutional level in EU Member States.

Cecile Kyenge MEP, Co-President of ARDI: “I welcome the adoption of the resolution on the Fundamental Rights of People of African Descent. I have been fighting since the beginning of the mandate to have this resolution passed and it sends a very strong message ahead of the European elections that we will not accept racism and discrimination against People of African Descent.”

Malin Bork MEP, Member of ARDI: “I am pleased that the Parliament has adopted this resolution and also the call that we must address past injustices. We must always remember the role People of African Descent have played in building European society throughout history. It is our duty now to ensure that we put in place strong and specific policies to address structural racism including in employment, education, health, criminal justice, political participation and in migration policies and practices.”

Amel Yacef, Chair of the European Network Against Racism: “This vote is a historic watershed moment for the recognition of people of African descent in Europe. The European Parliament is leading the way and sending a signal to EU Member States to tackle structural racism that prevents Black people from being included in European society. The ball is now in their court: we need concrete action plans and specific measures now.”