EBG Denemarken zegt sorry voor slavernij

Een suikermolen op de USVI (VI ConsortiumDe Evangelische Broedergemeente van Denemarken heeft zich aan de bevolking van de Amerikaanse Maagdeneilanden verontschuldigd voor het menselijk lijden, pijn en wanhoop" van de slavernij.

The een plaatselijke nieuwswebsite, publiceerde deze verontschuldiging op zondag 26 maart. Het komt op hetzelfde moment dat de voormalige Deense kolonie in de Cariben het moment herdenkt dat het geleden onder Amerikaans beheer kwam.

Het kwam ook een dag na 25 maart, de voor de Herdenking van Slavernij en Slachtoffers van trans-Atlantische Slavenhandel.

The Consortium publiceerde de verklaring van de Deense kerk: “Samen met verschillende andere burgers van Denemarken, verklaren wij dat wij ons storen aan een diep treurig verleden, in welk de voorvaderen van de bewoners van de Maagdeneilanden tot slaven werden gemaakt en tegen hun wil werden gedwongen te werken voor meesters, van wie velen uit Denemarken kwamen,” schrijft Dominee Dr. Jørgen Bøytler van de Evangelische Broedergemeente in Denemarken. 

Dr. Jørgen Bøytler

“Het is onmogelijk om je een voorstelling te maken van de hoeveelheid menselijk lijden, pijn en wanhoop die de slavernij veroorzaakte. Het gebrek aan respect voor de menselijke waardigheid van mensen die tegen hun wil in tot slaaf zijn gemaakt, kunnen we vandaag de dag niet bevatten. Het onrecht dat onze voorvaders veroorzaakten aan de voorvaders van de bewoners van de eilanden is onvergefelijk.”

De Evangelische Broedergemeente begon in 1732 met haar missie in de Maagdeneilanden, nadat de voormalig tot slaaf gemaakte Anthony Ulrich uit St. Thomas, de missionarissen uitnodigde om naar de eilanden af te reizen. 

Een kerk in Coral Bay te St. John, een van de Maagdeneilanden

Hij beschreef de onmenselijkheden die de tot slaaf gemaakte mensen doorstonden en zei aan de missionarissen dat ze zelf in de huid van de tot slaaf gemaakten moesten kruipen om het evangelie te kunnen verkondigen aan deze mensen. Dit leidde tot de oprichting van de eerste zwarte kerk van de Evangelische Broedergemeente in de Amerika’s. 

Zie hier de van de EBG Demarken.

De Amerikaanse Maagdeneilanden (Engels: United States Virgin Islands) maken deel uit van de Maagdeneilanden en liggen tussen Puerto Rico en de Bovenwindse eilanden in het Caribisch gebied. Tot 1917 waren de eilanden Deens. In dat jaar werden ze door Denemarken aan de Verenigde Staten verkocht. Een aantal plaatsnamen herinnert nog aan de Deense koloniale tijd.

Lees meer over de geschiedenis van de Maagdeneilanden.

In 2013, 150 jaar na de afschaffing van de slavernij in de Nederlandse kolonien, had ook de EBG Nederland zich verontschuldigd.  "Wij moeten erkennen, dat ons zendingswerk er niet toe bijgedragen heeft, het mensonterende systeem van de slavernij te veranderen of op te heffen", zegt Frieder Vollprecht, voorzitter van de kerkleiding van de Broeder-Uniteit. „Ja, onze kerk heeft in Suriname zelf slaven in haar bezit gehad. Wij staan beschaamd voor dit aspect van onze geschiedenis als Broedergemeente in Duitsland en Nederland en wij vragen de nakomelingen van de tot slaaf gemaakte zusters en broeders om vergeving en een nieuw begin."

De Nederlandse regering -alsook de regeringen van andere voormalige Europese kolonisators hebben- heeft zich totnogtoe onthouden van een formele verontschuldiging.