alt

Dr. Barryl Biekman over de link tussen de Gouden Koets en het Nederlandse slavernijverleden

"Mensen zijn trots op Nederland. Ze voelen zich ook Nederlander.  Ze willen zich nog optimaler kunnen voelen in een Nederland. Ze willen wanneer ze "thuis" zijn in Suriname, of in Ghana, kunnen zeggen "Ik voel me heerlijk in Nederland."  

Aan het woord is Dr. Barryl Biekman, voorzitter van het Landelijk Platform Slavernijverleden, die zegt dat Nederland zich vastbijt in de angst dat haar samenleving veranderend, in plaats van zich erop voor te bereiden. 

In deze educatieve film vertelt Dr. Barryl Biekman, voorzitter van het Landelijk Platform Slavernijverleden over de link tussen de Gouden Koets en het Nederlandse slavernijverleden.

Pas in 2001 werd op de wereldconferentie tegen racisme in Durban een verklaring aangenomen waarin o.a. de Trans-Atlantische slavenhandel en slavernij werd bestempeld als een misdaad tegen de mensheid. Nederland heeft deze verklaring ook ondertekend.

De Verenigde Naties heeft op 10 december 2014 het Internationaal Decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst uitgeroepen. Het Decennium is op 1 januari 2015 van start gegaan en duurt tot 31 december 2024. In deze tienjarige periode staan de thema’s ‘Erkenning, Rechtvaardigheid en Ontwikkeling’ centraal.

In de volgende editie van ons AFRO Magazine  tijdschrift dat later deze maand uitkomt, meer over het Decennium.