Discriminatiezaken voor de rechter dinsdag

De politierechter in Arnhem behandelt op dinsdag 25 augustus zes discriminatie strafzaken, meldt het Openbaar Ministerie Oost-Nederland. Acht personen zijn als verdachte aangemerkt. In één van de zaken was er notabene geen aangifte gedaan, maar is de vervolging ambtshalve.

Het OM zegt in een persbericht dat de zaken vanaf 13.30 uur worden behandeld de politierechter behandeld. De incidenten hebben zich afgespeeld in Westervoort (2 zaken), Buren, Wageningen, Arnhem en Ede. “Discriminatie kent vele verschijningsvormen. Op de zitting staan enkele voorbeelden van deze verschijningsvormen,” zegt het OM.

In Westervoort en Buren is aangifte gedaan door slachtoffers die zich door uitlatingen over hun ras of afkomst gekrenkt voelen. De zaak in Wageningen betreft een verdenking van openlijk geweld en belediging van homo’s. In de zaken in Arnhem en Ede zouden de verdachten zich in het openbaar krenkend hebben uitgelaten jegens bevolkingsgroepen. Hiervan is geen aangifte gedaan, maar gaat het OM wel tot vervolging over.

Het OM zegt haar rol te zullen vervullen om discriminatie te bestrijden. "Het belang van discriminatiebestrijding is groot. Iedere burger moet zich een volwaardig burger voelen en gevrijwaard blijven van uitlatingen en handelingen die hem als lid van een vermeend minderwaardige groep bestempelen. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een belangrijke rol te vervullen in de bescherming van de samenleving tegen discriminatie. Het strafrecht biedt bij uitstek de mogelijkheid om mensen publiekelijk ter verantwoording te roepen. Een behandeling van de zaak in het openbaar draagt bij aan de bewustwording," zegt het OM. 

"Strafrecht is één van de middelen om discriminatie te bestrijden en de norm te handhaven. Daarnaast kan er civielrechtelijk en bestuurlijk worden opgetreden en wordt preventie en bemiddeling ingezet."

Bij de aanpak van de discriminatie werkt het OM intensief samen met de politie en met de Anti Discriminatie Voorzieningen (ADV’s)  in Oost-Nederland. Burgers kunnen terecht bij de politie voor aangiften van discriminatie. Iedere gemeente in Gelderland beschikt over een ADV waar burgers bijstand en advies kunnen krijgen bij incidenten waarbij sprake is van discriminatie, pesten of uitsluiting.