Discriminatie op basis van huidskleur koploper in Nederland

Discriminatie op grond van herkomst en huidskleur blijft koploper in discriminatie ervaringen in Nederland, meldt de Discriminatie Monitor 2015 die vandaag is geïntroduceerd.

De monitor die werd samengesteld door het Discriminatie Meldpunt Groningen, Meldpunt Tûmba en Meldpunt Discriminatie Drenthe, werd gepresenteerd in het kader van de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie, vandaag 21 maart 2016.

In 2016 is het 15 jaar geleden dat in de Zuid-Afrikaanse stad Durban VN-lidstaten voor het eerst een breed akkoord bereikten over een Verklaring en Actieplan inzake de strijd tegen racisme, rassendiscriminatie, vreemdelingenhaat en verwante vormen van intolerantie. Dit onderwerp is meer dan ooit actueel. Racisme en andere vormen van discriminatie op basis van nationaliteit, etnische afkomst, seksuele voorkeur of religie bestaan helaas nog altijd in alle samenlevingen in de wereld.

Het is het eerste gezamenlijke overzicht van discriminatie van de noordelijke provincies, gebaseerd op de jaarcijfers 2015 van Groningen, Friesland, en Drenthe en is het eerste gezamenlijke overzicht van de drie noordelijke Discriminatie Meldpunten. Naast een gedetailleerde focus op de provincies schept het ook een beeld over de rest van het land.

Landelijk werden in totaal 1.069 meldingen gepleegd van discriminatie, variërend van antisemitisme, geslacht en godsdienst, tot seksuele geaardheid en huidskleur. Van laatstgenoemde gevallen waren er 427 meldingen bij de politie en 387 bij de Meldpunten. “Met name op de arbeidsmarkt ervaren mensen discriminatie op deze grond,” meldt de Monitor.

Het aantal kan hoger liggen; de monitor zegt ook dat uit onderzoek blijkt dat veel discriminatie incidenten nergens worden gemeld en daardoor buiten de registraties blijven, waardoor er onderregistratie plaatsvindt. “Mensen zien om meerdere redenen af van melden (En) Soms weten ze niet dat ze kunnen melden.

Vluchtelingen

Volgens de monitor kwamen bij de Discriminatie Meldpunten veel meldingen, e-mails en telefoontjes binnen over de komst van vluchtelingen. Veel vragen gaan over zorgen en vermeende ongelijke behandeling. Ondanks dat dit maatschappelijke signalen zijn, leidt dit slechts in enkele gevallen tot een melding. Dit kan mede verklaard worden door de meldingsbereidheid van mensen.

Het is de intentie om de komende jaren eenzelfde uitgave te publiceren, waardoor het mogelijk wordt het aantal meldingen te vergelijken.

Zie via deze link de Monitor