Civiel Society van Afrikaanse afkomst eist Nationaal Actieplan VN Decennium

Het Ministerie van SZW heeft momenteel geen actieplan in overweging voor de uitvoering van het VN Decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst, schrijven Sandra Grep en Iwan Leeuwin, sleutelfiguren van de Civiel Society van Afrikaanse afkomst. De organisaties die hier deel van uitmaken eisen een Nationaal Actieplan van de nieuwe regeringsformatie. 

Ze vervatten hun eisen in een manifest dat aan regeringsformateur Edith Schippers is aangeboden. Haar is gevraagd om dit eisenpakket te betrekken bij haar formatiewerkzaamheden. “Dat is op dit moment de enige manier om politieke invloed uit te oefenen”, zeggen de sleutelfiguren.

De organisaties zeggen dat Nederlandse burgers van Afrikaanse afkomst, specifiek de nazaten van de slachtoffers van de Nederlandse mensenhandel, de komende vier jaar geen deel uitmaken en zelfs uitgesloten zijn van deelname aan de democratische besluitvormingsprocessen in de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

“Dit is het gevolg van de onverkiesbare plaatsen en/of het ontbreken van deze Doelgroep op de kandidatenlijsten van (alle) deelnemende politieke partijen aan de verkiezingen van 15 maart jl. Eén partij met een lijsttrekker van Afrikaans Surinaamse afkomst heeft het niet gered: Artikel 1,” schrijven ze.

De initiatiefnemers van het manifest zeggen dat alle mogelijke manieren moeten worden aangewend om “gezien en gehoord” te worden en invloed uit te oefenen. Ze zeggen van “ambtelijke structuren” van het ministerie van SZW te hebben vernomen dat er geen Nationaal Actieplan voor het Decennium komt.

“We beschouwen het als een belediging,” schrijven Leeuwin en Grep. Volgens hun is het nodig als vertaalslag van prioriteiten die door de SZW zijn geïnventariseerd tijdens een creatieve en meedenksessies. Daarnaast heeft ook de VN een nationaal actieplan voor het Decennium aanbevolen. “Het was ook aanbevolen in de Gemeenschappelijke NGO Position Paper van november 2014.”

Leeuwin en Grep zeggen dat specifiek regeringsbeleid en beleidsinstrumenten ontbreken voor het effectief monitoren, evalueren en bijsturen van de afgesproken acties, maatregelen, programma’s en projecten. “We vinden het niet erg om zelf ook aan te pakken in het kader van self reparation, maar op dit moment wordt te veel afgewenteld op de Civiel Society van Afrikaanse afkomst terwijl de VN juist heeft beoogd dat VN lidstaten hun verantwoordelijkheid nemen en tonen maar ook financieel investeren.”

Ze zeggen dat de hoop nu op Schippers is gevestigd. “Vooral om de Tweede Kamerfracties tot politieke wil te bewegen met betrekking tot kernthema’s die onze doelgroep aangaan. We gaan nu uit van de politieke wil van de Tweede Kamerfracties en de toekomstige regeringscoalitie. Onze hoop gaat ook richting Minister Asscher, nu daar hij deel uitmaakt van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. DENK heeft in zijn verkiezingsprogramma ook doelstellingen op het gebied van de bestrijding van de effecten van het Nederlandse slavernijverleden geformuleerd. 

Lees hier de volledige tekst van het Manifest.