Brainstorm weekend voor Afrikaans Decennium fonds

De Decennium Coördinatie Werkgroep Nederland (DCWN) heeft deze week afro-georiënteerde organisaties uitgenodigd voor een brainstorm-weekend in Den Haag.

“De thema’s gaan over een Landelijk Breed Overleg voor mensen van Afrikaanse afkomst en de bestrijding van Afrofobie,” schrijft de organisatie in de uitnodiging.

"Het Ministerie geeft met de creatie van het fonds gehoor en draagt hiermee in 2016 bij aan de invulling van het decennium.”

Ook zal ter sprake komen een fonds van €500.000 dat recentelijk door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid beschikbaar is gesteld ten behoeve van het VN Decennium voor Mensen van Afrikaanse Afkomst dat al bijna twee jaar loopt.

“Het ministerie heeft voor 2016 ter beschikking gesteld voor het fonds. Organisaties die belangen van mensen van Afrikaanse afkomst behartigen kunnen via deze weg een subsidie aanvragen voor projecten die een educatief karakter uitstralen. Op deze manier hoopt het ministerie negatieve beeldvorming te helpen bestrijden en het versterken van de eigenwaarde van mensen van Afrikaanse afkomst. Voor deze overwegend kwetsbare groepen valt er ook in Nederland op verschillende gebieden veel vooruitgang te boeken,” schrijft DCWN.

“Waar het om draait is het beantwoorden van de vraag over morgen en overmorgen en verder kijken dan alleen vandaag. Het Ministerie geeft met de creatie van het fonds gehoor en draagt hiermee in 2016 bij aan de invulling van het decennium.”

Het brainstorm-weekend vindt plaats op 20 en 21 augustus in het Hampshire Hotel Babylon aan de Bezuidenhoutseweg in Den Haag. Registratie kan via deze link.  

DCWN is onder leiding van Dr. Barryl Biekman meer dan 25 jaar o.a. betrokken geweest bij de wereldconferentie tegen racisme in Zuid-Afrika (2001), het VN Internationaal Jaar voor mensen van Afrikaanse afkomst 2011 en bij de lancering van dit VN Afrikaans Decennium. 

VN Decennium voor Mensen van Afrikaanse Afkomst

Het Decennium is een periode waarin lidstaten van de Verenigde Naties in wereldverband werken aan de verbetering van de ervaringen van mensen Afrikaanse afkomst. Daaronder worden mensen uit Afrika, het Caribisch gebied, Suriname en elders met een Afrikaanse afkomst verstaan. Het mensenrechten-platform richt zich op de volgende 3 pijlers: Gerechtigheid, Erkenning en Ontwikkeling. Verder werd erkend dat de trans Atlantische slavenhandel, slavernij en kolonialisme misdaden zijn tegen de menselijkheid.