Beweging BOKS wilt meer politieke betrokkenheid voor de afro gemeenschap

Door Marvin Hokstam

“Toen we eerst samenkwamen, was het meer ter ondersteuning van de verkiezingscampagne van Gladys Albitrouw. Een heleboel mensen weten het niet, maar deze zwarte vrouw is één van de medeoprichters van de politieke partij DENK, en voor ons was het belangrijk dat we onze krachten bundelden om haar in de Kamer te krijgen zodat de zwarte gemeenschap er vertegenwoordigd was. Dat is jammer genoeg niet gelukt, maar dat er werk aan de winkel was, was voor ons duidelijk. We hadden iets unieks gecreëerd en dat moesten we voortzetten. Daardoor is onze beweging BOKS (Beweeg Onze Krachten Samen) ontstaan,” vertelt Revlin Smith.

De 26-jarige Rotterdammer, voorzitter van BOKS, lijkt ieder woord dat uit zijn mond komt voorzichtig te overwegen. “Ik ben geboren in Den Bosch en werd al vroeg in mijn leven geconfronteerd met racisme. Het heeft mede bepaalt wie ik ben,” vertelt hij. Hij studeerde International Business en Management aan de Hogeschool van Amsterdam en belandde uiteindelijk in Rotterdam.

“Ik hield me nooit bezig met politiek, maar had me wel altijd ingezet voor sociaal maatschappelijke kwesties. Zo werd ik via-via gevraagd om een rol te spelen in de verkiezingscampagne van Gladys en het bleek dat ik me wel kon vinden in de ideologie van DENK. Hier was voor het eerst een partij die issues aankaartte die ik belangrijk vind en de zaken wilde aanpakken die ik belangrijk vond. Ik ben nooit meer weggegaan.”

Samen met Albitrouw, Xiomi Wijnhard, Jane Ortet en Joël Marte Cairo richtte hij op 1 juli 2017 BOKS op.

“Xiomi Wijnhard is het brein achter de naam BOKS en ons logo,” vertelt Smith. Als leden heeft de organisatie ook Michantely de Jong, Joris van den Heuvel en Shanika Landman; allemaal hebben affiniteit met de afro gemeenschap.

“Onze missie is het activeren van de ongehoorde groepen om te participeren en betrokken te zijn bij de nationale/internationale samenleving. Onze visie: Het fungeren als een transparant platform dat de samenleving in haar kracht zet.” 


"We moeten 10 keer harder werken als anderen."


Primair heeft de organisatie de afro gemeenschap als doelgroep, maar geeft ook aandacht aan de bevolking van inheemse komaf en andere volkeren uit de voormalige koloniën. Binnen die doelgroepen is de specifieke focus op jongeren, jongvolwassenen en ouderen. Smith legt het uit: “De politieke participatie in de afro gemeenschap is nog niet waar het zou moeten zijn. DENK is goed bezig en heeft een goede boodschap, maar de boodschap komt niet altijd aan. Daar willen wij ons voor inzetten. We richten ons daarnaast op jongeren omdat we het belangrijk vinden dat die bereikt worden. Als je een 15-jarige bereikt kan hij later een belangrijke rol spelen. Jongvolwassenen kunnen trouwens ook helpen bij de educatie van de groep die na hun volgt. We richten ons ook op de ouderen, omdat die een vergeten groep is die geen aandacht meer krijgt.”

De BOKS voorzitter windt er geen doekjes om. “Dit zijn allemaal ambities van DENK die wij willen helpen behalen. Mensen van immigrantenafkomst krijgen niet dezelfde kansen in Nederland; ik zie het in mijn eigen leven en in mijn eigen omgeving. We moeten 10 keer harder werken als anderen. Als partij vertaalt DEBNK dit naar de politiek; de andere partijen staan te ver van de gemeenschap af. Die boodschap willen wij naar de afro gemeenschap helpen brengen.

Team BOKS en gasten op de Surinameavond enkele weken geleden

De organisatie heeft een intensief jaarprogramma voor 2018 opgesteld. Zo willen ze bij tenminste 20 evenementen aanwezig zijn die georganiseerd worden ten behoeve van de afro gemeenschap. Daarnaast wil de organisatie ondersteunen bij tenminste vijf evenementen. En ze organiseren tenminste drie evenementen zelf. “Men zal ons op evenementen zien, gekleed in BOKS merchandising. We zullen informatie verstrekken en met mensen in gesprek gaan over onze organisatie en over DENK,” vertelt Smith.

In de pijplijn zit er inmiddels een evenement in juli om de eerste jaardag van BOKS te vieren. “We gaan dan reflecteren op ons eenjarig bestaan: wat waren onze hoogtepunten en hoe kijken we naar de toekomst; hoe willen we dat verwezenlijken?”

Daarnaast komen er enkele heuse BOKS instituten aan, zoals BOKS Radio, waarin leden via podcasts vragen zullen beantwoorden van luisteraars. En BOKS TV, live programma’s en vlogs via Facebook over onderwerpen die de afro-gemeenschap aangaan. “Denk aan vlogs over de gouden koets, Keti Koti en de Black Achievement Month. Maar mensen zullen ook live kunnen ‘interacten’ met ons via BOKS TV.”

De organisatie lanceert ook BOKS Academy, dat lokale en internationale gastsprekers wilt uitnodigen om onderwerpen te bespreken die niet in het reguliere onderwijs behandeld worden. “We waren vorig jaar aanwezig bij een presentatie door de Britse wetenschapper Robin Walker, over de Songhai Empire en het drong tot ons door dat dit soort educatie vaker naar de afro gemeenschap moet worden gebracht. Daar willen wij ook een platform voor zijn.”

Smith vertelt dat BOKS zich daarnaast ook in zet voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart. DENK doet in verschillende gemeentes mee. “Wij ondersteunen alle kandidaten van DENK, met een specifieke focus op de Afro-kandidaten . We zetten ons in om onze vertegenwoordiging op de juiste plekken te krijgen.”

Hij zegt dat het “een heleboel werk is”, maar dat hij en zijn medeleden van BOKS er volledig voor gaan. “We doen het allemaal vrijwillig omdat het onze missie is om onze gemeenschap vooruit te helpen.”