België breekt lans voor beter gebruik data bij migratiebeleid

De Belgische Vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo heeft in de marge van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York een bijeenkomst georganiseerd over een beter gebruik van data in het internationale migratiebeleid. 

De bijeenkomst werd georganiseerd samen met de Malinese minister van Buitenlandse Zaken Abdoulaye Diop en de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM). In zijn openingstoespraak hield minister De Croo een krachtig pleidooi om digitale gegevens beter te gebruiken voor het in kaart brengen van de verschillende aspecten van migratie. Tegelijk waarschuwde hij voor datamisbruik en pleitte hij voor duidelijke ethische standaarden.
 
Tijdens de bijeenkomst namen ook William Swing (Directeur-Generaal van de Internationale Organisatie voor Migratie), prof. Sanjeev Khagram (coördinator van het Global Partnership for Sustainable Development Data) en dr. Lindsay Stark (professor Forced Migration and Health aan Columbia University) het woord. Ze gingen in discussie over de mogelijkheden en beperkingen van data om het nationale, regionale en mondiale migratiebeleid te verbeteren.
 
Enorm potentieel van data 
Alexander De Croo: “Data van bijvoorbeeld telefoonverkeer of sociale media zijn van onschatbare waarde zijn bij het uitwerken van een effectief beleid rond migratie. Dankzij de digitale revolutie moet het beleid niet langer gebaseerd zijn op informatie van enkele jaren oud, maar kan men rekening houden met real time data.”
 
Het gebruik van digitale data dragen bij tot een beter inzicht in de complexe oorzaken van migratie en de verschillende profielen van migranten, een beter begrip van de positieve gevolgen en uitdagingen voor migranten, hun families en de landen van oorsprong en bestemming, en het in kaart brengen van de noden en de mensenrechtensituatie van migranten. Deze informatie kan gebruikt worden om migratiestromen te beheren en maatschappelijke integratie te bevorderen.
 
Ethische standaarden
Alexander De Croo wees erop dat informatie over de verschillende aspecten van migratie nog te vaak onvolledig is, en dat er gebrekkige uitwisseling is tussen de relevante actoren. Hij pleit voor sterkere partnerschappen tussen overheden, de privésector en het maatschappelijk middenveld bij het verzamelen, uitwisselen en analyseren van de beschikbare data. 
 
Tegelijk waarschuwde minister De Croo dat het gebruik van data naast ongeziene mogelijkheden ook nieuwe verantwoordelijkheden creëert. Daarom moeten strenge ethische standaarden bewaakt worden bij het verwerken en gebruiken van die informatie. 
 
België speelt voortrekkersrol
Een doorgedreven gebruik van digitale technologie is een belangrijk aandachtspunt van het Belgische ontwikkelingsbeleid en van minister De Croo die ook verantwoordelijk is voor Digitale Agenda. Omwille van die voortrekkersrol werd ons land deze week in New York uitgenodigd om toe te treden tot het Global Partnership voor Sustainable Development Data, een alliantie van overheden, de privésector en NGO’s die inzetten op een betere beschikbaarheid, kwaliteit en analyse van data om zo het internationaal ontwikkelingsbeleid te verbeteren.