Amsterdam: politie moet 'stopformulieren' gaan invullen

De gemeenteraad van Amsterdam wil dat agenten gaan bijhouden waarom zij iemand staande houden, meldt AT5. Het voorstel van GroenLinks, D66, SP en PvdA wil dat agenten zogeheten 'stopformulieren' gaan invullen. Dit moet het etnisch profileren terugdringen.

Het plan kreeg steun van een meerderheid van de raadsleden.

De partijen roepen het college op om in overleg met de Amsterdamse politie, het Ministerie van Veiligheid en Justitie en de Nationale Politie zo snel mogelijk een pilot met stopformulieren in Amsterdam te starten.

Het plan komt temidden van een aantal gevallen van etnisch profileren door de politie de afgelopen weken. 

'De taxichauffeur die op weg naar huis drie alcoholcontroles krijgt terwijl zijn blanke collega daar "nooit last van heeft": het is discriminatie. En dat geeft mensen het gevoel niet als volwaardige Amsterdammer behandeld te worden en daardoor ook niet dezelfde kansen te hebben als de autochtone buurman. Daar moeten we écht elke dag werk van maken', aldus D66-fractievoorzitter Jan Paternotte op de AT5 website.

De invoering van stopformulieren zou in onder meer het Verenigd Koninkrijk en Spanje hebben geleid tot een afname van etnisch profileren. Bovendien zou het percentage succesvolle controles zijn gestegen. Amnesty International luidde al in 2013 de noodklok over deze vorm van discriminatie. Vorig jaar zette de politie al ambassadeurs in om agenten alerter te maken op etnisch profileren.

Het plan komt temidden van een aantal gevallen van etnisch profileren door de politie de afgelopen weken.