Afbeelding

KVB

Afro theoloog Kenneth Vers Babel verzorgde met Het Broos Instituut een online College over Winti voor ADEK Uni van Suriname

Afro theoloog en Winti Master Coach Kenneth Vers Babel MA verzorgde op woensdag 22 augustus een online College over Winti ten behoeve van de Anton De Kom Universiteit (AdeKUS) in Suriname. Dit gebeurde in samenwerking met Het Broos Instituut, als onderdeel van de certificaat cursus Afro-Surinaamse Ontwikkelingsstudies. De onderwerpen die aan de orde kwamen in dit college waren de basisbegrippen in Winti.

Vers Babel vertelt:

De meest basale vraag in een college over Winti, is de vraag: Wat is Winti? Gastdocent Kenneth Vers Babel omschreef Winti als een verklaringsmodel van de wereld waarin leven, dood en reïncarnatie elkaar in een cyclisch proces opvolgen. Winti werd kosmologisch (betreffende de samenhang/ ordening) en elementair (betreffende de componenten) gedefinieerd. Het Opper Wezen, ofwel de Schepper, wordt in Winti aangeduid met de naam Keduampon.

De participanten aan dit college werd desgevraagd uitgelegd waarom de naam Anana voor God, één van de hardnekkige misconcepten in Winti is. Door de prominente aanwezigheid van de bovennatuurlijke krachten (de winti en voorouderspirits) wordt Winti gedefinieerd als een gesluierd monotheïstische religie. Winti werd ontwikkeld in het proces van Inter African syncretism. Dat is het proces waarin godsconcepten uit de Fanti-Akan, Ewe-Fon, West Bantu,  Mandingo & Igbo taal- en cultuurgebieden, tot een samenhangend geheel werden gesmeed. Het Winti universum wordt opgedeeld in lucht-, aarde water en het bos pantheon. In Dahomey (Benin) kosmologie is er een onderverdeling van het spiritueel universum in lucht, aarde, donder en het zee pantheon. 

In vergelijking met andere Afro religies in de diaspora werd vastgesteld dat Winti de enige puur Afrikaanse religie in de Diaspora is. De negatieve beeldvorming van Winti ontstond als gevolg van de systematische indoctrinatie en brainwashing campagne door de koloniale overheid en christelijke kerk dat in Winti afvallige engelen (demonen) werden aanbeden.

Religies kunnen het best worden omschreven als godsconcepten; de door mensen ontwikkelde denkbeelden en ideeën over hun band met het Opper Wezen, Ultieme Realiteit, of Universele Ziel. Er kan daarom, objectief beschouwd, geen sprake zijn van superioriteit tussen de verschillende religies; de ene religie kan zich niet beroepen op een hoger waarheidsgehalte dan de andere. Het komt uiteindelijk neer op wat je als mens hebt leren waarderen en afwijzen. 

De deelnemers namen actief deel aan dit college dat interactief van opzet was. Er werden inhoudelijk zeer goede vragen gesteld en enkelen herkenden zichzelf in de constatering dat Afro-Surinamers nog steeds worstelen met de gevolgen van de negatieve connotatie over Winti. Er werd geconcludeerd dat die negatieve beeldvorming een groot struikelblok voor hen is geweest om zichzelf te verbinden met hun hogere Zelf en zo te voldoen aan de hoogste opdracht in Winti, namelijk “Ken U Zelf.” 

Kenneth Vers-Babel sprak names het Broos Instituut, alom waardering uit over de stap van de ADEK universiteit om een college over Winti aan te bieden. Kennisneming over Winti op academisch niveau is een heel goede aanzet. Maar wat zou de volgende stap in de verdere bewustwording van Afro-Surinamers en Winti belijders (wintisuma) moeten zijn? Winti schijnt nu nog de religie van de bevolking in de onderste lagen van de Surinaamse samenleving te zijn. Het initiatief tot vorming van geloofsgemeenschappen zal door individuen en groepen genomen moeten worden. De insteek zou idealiter moeten zijn om een platform te vormen waarin wintisuma handvatten worden geboden hoe de Afro spirituele identiteit in hun leven te integreren en overtuigend uit te dragen. 

De certificaat cursus Afro-Surinaamse Ontwikkelingsstudies ging in oktober 2022 van start op de Faculteit Humaniora van de Anton de Kom Universiteit (Adek). Een 20-tal studenten volgt de studie die twee jaar duurt. De studie is een direct gevolg op het bezoek dat de koning van de Ashanti van Ghana, Otumfuo Osei Tutu ll, in 2018 aan Suriname bracht; hij verzorgde toen de lezing ‘The role of a traditional king in a contemporary nation state’ verzorgde”, en initieerde een samenwerking tussen de ADEK Universiteit en de Kwame Nkrumah University of Science and Technology (KNUST) in Kumasi, Ghana. De cursus Afro-Surinaamse Ontwikkelingsstudies, bestaat uit acht modules die elk tien weken duren. Dat is effectief tachtig weken.

De certificaat cursus Afro-Surinaamse Ontwikkelingsstudies ging in oktober 2022 van start op de Faculteit Humaniora van de Anton de Kom Universiteit (Adek). Een 20-tal studenten volgt de studie die twee jaar duurt.

De studie is een direct gevolg op het bezoek dat de koning van de Ashanti van Ghana, Otumfuo Osei Tutu ll, in 2018 aan Suriname bracht; hij verzorgde toen de lezing ‘The role of a traditional king in a contemporary nation state’ verzorgde, en initieerde een samenwerking tussen de ADEK Universiteit en de Kwame Nkrumah University of Science and Technology (KNUST) in Kumasi, Ghana.

De cursus Afro-Surinaamse Ontwikkelingsstudies, bestaat uit acht modules die elk tien weken duren. Dat is effectief tachtig weken.

Het was niet de eerste keer dat Het Broos Instituut een college-onderdeel voor haar rekening nam. In mei 2023 verzorgde Marvin Hokstam, samen met collega Paddy Siyanga-Knudsen een college over de Afrikaanse identiteit vanuit het perspectief van het Continent en vanuit het perspectief van de Diaspora. 

Hokstam, journalist en educator met een specifieke expertise in de Afrikaanse diaspora, besprak de fluïde gemeenschappelijke identiteiten van de Afrikaanse diaspora, vanuit het perspectief van de nalatenschap van kolonisatie, hun talen en hun rijkdom.

En Siyanga-Knudsen, die oorspronkelijk komt uit Zambia en woont in Duitsland, is ontwikkelingseconoom, expert op het gebied van migratiebeheer en ook vice-president van het Global Research Forum on Diaspora and Transnationalism. Zij doceerde over de nuances van de identiteiten van de inwoners van de verschillende Afrikaanse landen, van de geografische ligging van de naties tot aan de talen die mensen er spreken en de gerechten die men er eet. Ze had het ook over de identiteit van de nieuwe generatie jongeren van Afrikaanse afkomst die in Europa en de VS wonen.

De Afro theoloog en Winti Master verzorgt binnenkort ook een serie colleges over Afro Spiritualiteit voor Het Broos Instituut. Die worden de website bekendgemaakt, als onderdeel van de Academische Masterclass serie over Afrocentrische perspectieven, die het instituut over enkele weken lanceert via haar Events Calender.