Afro-Bieb opent deuren in de OBA

De Openbare Biblitheek van Amsterdam (OBA) heft vanaf aanstaande vrijdag 11 september, een Afro-Bieb. “We zijn bezig met het opzetten van een Afrikaans kunst-, literatuur en talencentrum, genaamd 'Afro-Bieb',” vertelt Initiatiefnemer Kibret Mekonnen. Zijn droom wordt realiteit wanneer de opening plaatsvind in de OBA Oosterdok, Oosterdokskade 143 te Amsterdam.

“We richten de Afro-Bieb op om mensen, beeldende kunst en boeken bij elkaar te brengen. We zijn blij dat we een langdurige samenwerkingsovereenkomst hebben gesloten met de OBA, als één van de co-creators van hun project “Het Huis van Alle Talen”, een co-creatieplatform dat de dialoog tussen verschillende talen en culturen stimuleert. Afro-Bieb wordt door de jaren heen een plek waar mensen kunnen komen om te leren, om ervaringen uit te wisselen, om talenten te ontdekken en te laten zien,” zegt Mekonnen.

Hij vertelt over de Afro-Bieb dat de belangrijkste doelen zijn, empowerment en inspiratie creëren door kennis te nemen van nieuwe en onontdekte verhalen over Afrikaanse culturen en geschiedenis, een podium bieden aan jonge en creatieve makers met een (deels) Afrikaanse achtergrond, het bevorderen van identiteitsontwikkeling bij mensen met een (deels) Afrikaanse achtergrond in Nederland, het vieren en vergroten van ons collectieve bewustzijn en van ons historische besef van Afrikaanse culturen en geschiedenis, verbindingen leggen tussen mensen met een Afrikaanse achtergrond of mensen met interesse in de culturen en geschiedenis van het Afrikaanse continent en het versterken van sociale cohesie en wederzijds begrip door verbindingen, het delen van verhalen en kennis.

Het boek verfrist de geest; ontwikkelt de vaardigheden en het verbindt mensen met elkaar! Afro-Bieb!”

 

De Afro-Bieb kent vier kernelementen:

1. Bibliotheek (boekencollectie); onze collecties zijn samengesteld (voor zowel jongeren als volwassenen) op basis van de specifieke cultuur en van de landen of regio's van het Afrikaanse continent. Onze collectie focust op cultuur, geschiedenis, literatuur, (professionele) fotoboeken en kinderboeken. De collectie omvat vier regionale interessegebieden Noord-, West-, Oost- en Zuid-Afrika en het continent Afrika in het algemeen met hun kenmerkende kunstwerken, culturen en literaturen.

2. Kunst, cultuur en literaire programmering; gericht op onderwerpen en doelgroepen die zich richten op de landen, culturen, literatuur en talen van het Afrikaanse continent. De programma's en activiteiten zijn gericht op het faciliteren van bijeenkomsten, het vergroten van kennis en kunde over deze thema's en het bieden van een platform voor deze doelgroepen en culturen.

3. Taallessen; taallessen aanbieden uit verschillende, veel gesproken talen van landen of regio's op het Afrikaanse continent. (o.a) Oromo, Amhaars, Swahili, Yoruba en Zulu. We beginnen met een pilot in 2021.

4. Boekvertalingen; om de Afrikaanse cultuur en literatuur toegankelijk te maken voor een breder publiek in Nederland, zal de Afro-Bieb zich vanaf 2021 ook richten op het jaarlijks vertalen van minimaal één Afrikaans literair boek in het Nederlands.

De biek heeft steun nodig. “De Afro-Bieb is mijn initiatief met opmerkelijke steun van velen, die boeken schonken om de eerste collectie van de Afro-Bieb op te bouwen. We nodigen u van harte uit om deel te nemen aan ons initiatief door ons hierin te steunen. U kunt nog Afrikaanse boeken maar ook audiovisuele producten en andere nuttige artefacten schenken. Ook uw financiële steun is van harte welkom, zodat we kunnen worden geëquipeerd met de nodige faciliteiten om dit unieke centrum voor Afrikaans kunst, literatuur en talen kunnen opbouwen.”