7 april: Wereldgezondheidsdag

Jaarlijks vindt de Wereldgezondheidsdag plaats op 7 april. In 2016 is dat tevens de 68ste verjaardag van de oprichting van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Dit jaar vestigt de WHO de aandacht op de strijd tegen diabetes. Wereldwijd lijden er zo’n 422 miljoen mensen aan diabetes en naar alle waarschijnlijkheid zal dat cijfer nog verdubbelen in de komende 20 jaar. Vooral in lage- en middeninkomenslanden stijgt het aantal gevallen van diabetes exponentieel. 

Op 7 april is het Wereldgezondheidsdag en vraagt de WHO aandacht voor een wijdverspreide ziekte: diabetes. Vandaag leven 422 miljoen mensen met diabetes, bijna 4 keer zoveel mensen dan in 1980. In 2012 maakte de ziekte 1,5 miljoen slachtoffers.

In lage- en middeninkomenslanden is de situatie nog alarmerender: 80% van overlijdens is er gelinkt aan de ziekte. En dat cijfer zal waarschijnlijk nog stijgen tegen 2035, naar 110% in Afrika, tegenover 22% in Europa. De WHO voorspelt dat diabetes de zevende belangrijkste doodsoorzaak zal zijn tegen 2030.

Diabetes wordt zelden vastgesteld alvorens er complicaties optreden (minder scherp zien, nierfalen, diabetesvoet, gangreen, bloedvergiftiging). Dat heeft niet alleen een nefaste invloed op de levenskwaliteit, maar leidt ook tot een verminderd inkomen voor de patiënt en zijn familie in regio’s waar weinig subsidies en systemen van sociale bescherming of gezondheidszorg bestaan. Bovendien kan dat een impact hebben op de economische ontwikkeling van een land.

In de meeste gevallen, zijn het beleid en de gezondheidsdiensten in lage- of middeninkomenslanden niet afgestemd op de preventie en een vergoeding van deze ziekte. Tot slot zijn amper 20% van de wereldwijde uitgaven gelinkt aan diabetes bestemd voor deze landen (minder dan 1% voor Afrika). Daarom is de preventie en behandeling van diabetes cruciaal voor duurzame ontwikkeling. Om SDG 3 te realiseren, moet het aantal voortijdige sterfgevallen ten gevolge van niet-overdraagbare ziektes met een derde naar omlaag.

In de aanloop naar de Wereldgezondheidsdag heeft de WHO, in samenwerking met haar lidstaten en de civiele maatschappij, een grootschalige sensibiliseringscampagne rond diabetes opgezet. Ontdek de campagne

Illustratie: © who.int  | Bron: diplomatie.belgium.be/