Zomergasten met Glenn Helberg

Glenn Helberg | Foto Medisch Contact

van zondag 6 augustus 2017 was persoonlijk heel bijzonder voor mij. In deze aflevering werd namelijk de welbekende en aimabele psychiater, activist, politicus en weldoener Glenn Helberg geinterviewd.

Het was naar mijns inziens een interview met verschillende componenten vanuit de zwarte ofwel Afro-gemeenschap, maar ook vanuit de autochtone en overige gemeenschappen. De verschillende componenten die ter sprake kwamen tijdens het interview waren, met name: 

 • Psychiatrie
 • ​Gay Pride
 • Miss Curacao
 • Ongelijkwaardigheid
 • Slavernij
 • Onbegrepen verleden
 • Gebroken gezinnen
 • Vaderschap
 • Eenzaamheid

​Aan de hand van deze componenten ontstond er een boeiend, maar ook kenmerkend interview. Een interview waaruit bleek hoe de interviewster feitelijk geen raad wist met bepaalde historische onderdelen. Zij probeerde namelijk om haar onwetendheid niet te laten gelden voor de hele witte gemeenschap en overigen. Dit aangevende, zal zij zich ook van bewust zijn geweest hoe het is om een hele etnische groep voor iets verantwoordelijk te houden. Zij gaf steeds duidelijk aan dat het om haar onwetendheid ging.

Psychiatrie

Glenn gaat op een deskundige wijze in op zijn beroep, door zaken te benoemen zoals lobotomie. Hij gaat er zodanig op in, dat de interviewster hem noodgedwongen moet afremmen, vanwege de diepgaande psychiatrische inhoud.

Ik moet er wel bij vermelden dat het fragment uit het Braziliaans psychiatrische inrichting wel leerzaam was. Glenn benoemde het als de ontmenselijking van de patient. Hierbij legde hij uit dat de psychiater weer het menselijke naar boven wilde halen uit de patienten. 

Gay Pride

Als ik aan de Gay Pride denk, dan zie ik de jaarlijkse botenparade voor me. Maar aan de andere kant had ik helemaal niet door hoe het eigenlijk is ontstaan. Glenn Helberg liet daarom tijdens het interview een filmfragment zien over de historie hieromtrent, van de gedoogde bijeenkomsten, razzia's en rellen. Uiteindelijk is vanuit de gedachtegoed van de Burgerrechtenbeweging de Gay Pride ontstaan. 

Miss Curacao 

Toen ik de beelden zag van wat met de toenmalige miss Curacao Anne Marie Braafheid is gebeurd, kon ik mijn ogen en oren niet geloven. Qua intelligentie en uiterlijk stak zij namelijk boven die hele miss Brazilie uit, die geen woord Engels kon uitbrengen. En toen ik vernam wat er daarna met de winnaar is gebeurd en de pertinente racisme om miss Curacao af te houden van de titel, was naar mijn vinden bijzonder triest. Heel erg triest! Miss Curacao had helaas  niet de Goddelijke witte huidpigmentatie .......

Ongelijkwaardigheid

Kijkende naar het fragment van de AH op Curacao, kon je duidelijk een paar zaken constateren, te weten:

 • ​ongelijkwaardigheid;
 • paternalisme;
 • onderdanigheid;
 • geen kennis van de ander;
 • empathisch onvermogen.

Al deze punten komen voort uit het koloniaal gedrag van toen. De mensen die door de AH worden getraind hebben nog steeds de koloniale onderdanigheid in zich. Dus de witte mens moet met respect behandeld worden en die weet het altijd beter!

Wat heel triest is in deze situatie, is het onvermogen van de werkgever om de plaatselijke bevolking te begrijpen. En dit komt natuurlijk door het onderwijssysteem in Nederland! De Antillen en overige eilanden zijn nog steeds bezit van Nederland, maar binnen het onderwijs in Nederland besteedt men er nauwelijks of geen aandacht aan. Maar tegenovergesteld weet de plaatselijke bevolking praktisch alles van Nederland. Deze ongelijkwaardigheid spatte er vanaf tijdens dit gekozen filmfragment van Glenn Helberg. Subliem! 

Slavernij / Onbegrepen verleden / Gebroken gezinnen / Vaderschap

Deze vier componenten zijn een geheel, omdat zij onderdeel zijn van het slavernijverleden. Een slavernijverleden die helemaal niet begrepen werd door de interviewster. Door de manier hoe zij het probeerde te bevatten, kregen de nazaten van de tot slaafgemaakten weer bevestigd dat vooral de witte mens niets afweet van diens trieste historie. 

Maar wat heel pijnlijk was om te zien is het fragment van , die in Nederland is opgenomen. Hij gaf op een briljante wijze aan wat de overeenkomsten zijn tussen Amerika en Nederland. Hierbij noemde hij ook steden met dezelfde namen waaruit die link blijkt. James Baldwin gaf toen al ook aan, dat Nederland dezelfde fouten maakt in het heden als van het koloniaal verleden. 

Van het filmfragment van James baldwin is deze uitspraak van hem mij bijgebleven: "You discovered us and now we're here"​!

Eenzaamheid

Eenzaamheid kan vervelende consequenties hebben voor een opgroeiend kind, die zijn ouders noodgedwongen moet missen. In dit geval was het een beroemde Oekraïense jongeman, die balletdanser was in Londen. Het was niet fraai om te zien hoe hij door de druk om te presteren, geen zicht meer had op zijn leven. Dus presteren is belangrijk, maar met je ouders of je geliefden om je heen. 

​Kern van het interview

Het interview van Glenn Helberg bij Zomergasten was helder, open en educatief. Een interwiew waarin naast zijn vakgebied, alle facetten van de huidige samenleving naar voren zijn gekomen, als ook de politiek. Maar ook de onwetendheid over de koloniale geschiedenis bleek overduidelijk weer tijdens dit interview! 

De aimabele psychiater, activist, politicus en weldoener Glenn Helberg heeft in ieder geval op een briljante wijze een bijdrage geleverd aan de huidige samenleving, maar in het bijzonder voor de  Afro-gemeenschap en de overige etnische groepen in het algemeen. Dit voor een betere verstandhouding ter bevordering van een multiculturele en inclusieve samenleving.