Zijn de moppen over Belgische intelligentie misschien waar?

Door Ralitsa Vliese 

Over de agent in België die is vrijgesproken van racisme, het aanzetten tot racime en xenofobie, nadat hij op Facebookpost donkere mensen vergelijkt met apen ...

Ik was stomverbaasd toen ik het hoorde. Anno 2016 wordt racisme niet alleen gedoogd, maar OOK nog goedgesproken! En grappig gevonden. Door een rechter. Ik zat met stomheid geslagen achter mijn bureau.

"Al jarenlang maken Nederlanders moppen over Belgen en hun intelligentie ... nu begin ik er in te geloven ook."

Ik moet hier even een aantal dingen over kwijt, want het zit mij totaal niet lekker. Het is zo overduidelijk racistisch en nog vindt men blijkbaar van niet.

Laten we bij het begin beginnen. De Politiewet luidt mbt de taak van de politie: "De politie heeft tot taak in ondergeschiktheid aan het bevoegf gezag en in overeenstemming met de geldende rechtsregels te zorgen voor de daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde en het verlenen van hulp aan hen die deze behoeven."

De Belgische Antiracismewet hanteert deze definitie van discriminatie: "elke vorm van onderscheid, uitsluiting, beperking of voorkeur, die tot doel heeft of ten gevolge heeft of kan hebben dat de erkenning, het genot of de uitoefening op voet van gelijkheid van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden op politiek, economisch, sociaal of cultureel terrein of op andere terreinen van het maatschappelijk leven, wordt tenietgedaan, aangetast of beperkt."

Daar staat tevens in dat er een specifieke bepaling is voor ambtenaren en politieagenten wat discriminatie tijdens de uitoefening van hun ambt betreft. Een gevangenisstraf van twee maanden tot twee jaar hangt dan boven het hoofd.

Dat gezegd hebbende, kan ik even stap voor stap mijn gal even uitspuwen.

De agent schreef op Facebook: "Zoek de verschillen.. die apen kan je nog iets aanleren.. die zwarten uit de jungle niets."

Moet ik serieus nog uitleggen dat dit racisme is van begin tot eind? Wij worden al jarenlang uitgemaakt voor apen. Mocht je onder een steen hebben geleefd, check even ADO - Ajax van 1,5 week geleden. (Shoutout naar Bazoer, we zijn trots op je!).

Hoe kan het dan zijn dat de rechter hem vrijspreekt? En sterker nog: in het vonnis staat dat de afbeeldingen zelfs als humoristisch beschouwd kunnen worden. Nou wauw. Al jarenlang maken Nederlanders moppen over Belgen en hun intelligentie ... nu begin ik er in te geloven ook. Hoe kan je hierom lachen? Heb ik de grap gemist? Hoe kan de rechter dit grappig vinden?

Zou het ook zo 'grappig' zijn als hij hetzelfde had uitgehaald met Joden? Nee, ik dacht het effe niet. Hoezo bij ons dan wel? Want nog even en de rechter vindt ook aanranding en pedofilie hilarisch.

Dat discriminatie verboden is, staat zelfs in Artikel 1 van de Europese Grondwet. Zodra iemand zich beledigd voelt, is het geen humor meer. Dan kwets je een persoon. En wat agentje Lulletje Rozenwater doet is niet "zijn kritische mening uiten over bepaalde allochtonen." Wat hij doet is het complete donkere ras beledigen. Of je nou in Nederland woont, in Finland, op Curaçao of in Suriname: HIJ HEEFT HET OOK OVER JOU. En het kan hem noch de rechter ook maar wat schelen. Waarom krijgt hij geen gevangenisstraf?

Daar komt nog bij dat je als agent GEEN ONDERSCHEID MAG MAKEN. Ik herhaal: GEEN. ONDERSCHEID. MAG. MAKEN. Let that sink in for a while.

Ik hoop dat deze man publiekelijk zo vernederd wordt, dat hij NOOIT meer een baan zal vinden. Nooit meer. Je kan dus niemand meer vertrouwen, zelfs de rechter niet. Degene die nu nog zegt dat racisme niet bestaat. Dat het maar een grapje is.

Ralitsa Vliese studeert journalistiek aan de Hogeschool van Amsterdam