Van een verdrietig uiteinde naar een krachtig begin

2017. Wat een jaar! Een jaar van persoonlijke en zakelijke groei. Een jaar waarin ik eindelijk gehoor heb gegeven aan mijn drang om van meer betekenis te zijn voor het jonge kind en aan mijn drang om mijn creativiteit te exploderen. Het opzetten van mijn eigen onderneming: de rijke leeromgeving en het in eigen beheer uitbrengen van mijn prentenboek spiegelbeeld.

2017 was ook het jaar van bewustwording: o.a. staan voor waar ik in geloof en wat mij drijft. Meer spiegels/rolmodellen voor het gekleurde kind, die ziekmakende pietendiscussie, deuren die opengaan maar ook deuren die hard dichtklappen.

2017 heeft mij al met al veel goeds gebracht. Totdat ik de laatste zaterdag van 2017 werd opgeschrikt met het verdrietige bericht, dat mijn neefje Reynold Bendt door middel van een dodelijke steek om het leven is gekomen. Geloof mij, je wereld stort in elkaar. Alles waar ik mee bezig was, was opeens niet meer van belang. Geloof mij, dit wil geen enkele ouder meemaken. Je kind naar zijn laatste rustplaats brengen. En waarom?

Waarom? Mijn neefje was op die bewuste dag op de fiets patat met BBQ kip gaan kopen. Op de terugweg is hij tegengehouden door vier jongens. 

Zij hebben zijn fiets onderschept en begonnen op hem in te slaan. Vier tegen één. Hoe laf ben je dan? 

Tijdens deze worsteling is één van de vier jongens zijn huis binnengerend. Kort daarna kwam hij naar buiten gerend met een scherpvoorwerp. Mijn neefje werd neergestoken terwijl hij in de klem gehouden werd door drie andere jongens. Zo snel als ze konden namen ze de benen, de dader ging ervandoor op de fiets van mijn neef. 

Daar lag hij dan. Dood! 23 jaar jong. Alleen achtergelaten.

Zinloos geweld! Een hele laffe daad. Het is onwerkelijk. Het is onaanvaardbaar dat één fataal moment, zo abrupt een einde maakte aan een veelbelovend jong leven. Waarom? Wat gebeurt er toch in Suriname? Wat gebeurt er in de wereld?

Mi lobi wan. Morgen wordt je begraven. Rust zacht.

Verslagenheid, boosheid en verdriet. Daar is mijn 2017 mee geëindigd en 2018 mee gestart. 

Mezelf kennende kan ik heel lang blijven hangen in deze emoties. Na een powertalk van iemand die ook zo een soortgelijk verlies heeft gehad heb ik voor mezelf besloten om niet te blijven hangen in mijn boosheid en verdriet maar om dit om te zetten in kracht.

Door het overlijden van mijn naaste komt het besef nog harder binnen dat het leven te kort is om energie te verspillen aan negativiteit.

In de goede flow waarmee ik bezig was, om mijn prentenboek spiegelbeeld uit te brengen, ga ik verder. Momenteel ben ik druk in de weer met het ontwikkelen van een uitgebreid educatief lespakket voor groep 1, 2 en 3 rond burgerschap. Het bevat de onderwerpen kinder- en mensenrechten, filosoferen, debatteren, schoolomgeving: wijk en samenleving, identiteit en diversiteit, leerlingenparticipatie, sociale veiligheid en conflicthantering, Europees en wereldburgerschap, basiswaarden en democratische rechtsstaat. Naar mijn weten uniek in onderwijsland.  

Voor 2018 staan mooie events en activiteiten gepland.

Eind januari start mijn crowdfundingactie: 

Spiegels en ramen voor ieder kind in Suriname!

Het doel is om gelden in te zamelen zodat ik de kleuters in Suriname kan verblijden met mijn prentenboek Spiegelbeeld. Een boek waarin zij zich kunnen spiegelen en herkennen.

25 februari viert  groots hun tweejarig bestaan. 

zal daarbij ook aanwezig zijn. We hopen dat de als warme broodjes over de toonbank gaan.

25 maart is mijn allereerste boekpresentatie van het. Ook dan wordt het een feestje. Mocht je hierbij aanwezig willen zijn, stuur een bericht naar

Binnenkort publiceer ik op Afromagazine en mijn een interview met bedenker van sleutelgeheimen. Henna geeft in dit interview haar visie op diversiteit weer.

Ook zal Miss , kandidate  2018 haar beweegredenen over haar deelname weergeven.

Begin april zal ik gastspreker zijn bij Nubian Model Queen 2018 georganiseerd door .

2018! We gaan ‘m rocken!