Nana en Jezus gaan niet samen

Uitsluiting Black Harmony door een waar 'christelijk' gezicht

Nana en Jezus gaan niet samen. Dit is een harde les in zelfrespect voor de dwangmatige christelijke Afro-Surinamers. De EO heeft haar gedachten eindelijk luid en duidelijk uitgesproken; Winti past niet bij de christelijke levensovertuiging. Maar, andersom ook niet!

“Goedemiddag (Nana) Orlando,

Gisteren heeft mijn collega een overleg gehad met alle partijen over het evenement op 7 september aanstaande. Zij hoorde daar van een aantal mensen uit de Surinaamse gemeenschap dat Black Harmony met Winti-religie wordt geassocieerd en dat dit gevoelig ligt. Voor ons was dit nieuw. Hoewel wij iedereen respecteren past de Winti- religie niet bij onze christelijke geloofsovertuiging. Het lijkt ons leerzaam en boeiend om hier met elkaar een keer verder over door te praten en te denken maar voor het komende evenement ligt de focus helemaal op het vinden van je roots in relatie tot het slavernijverleden. Om die reden willen we voor 7 september op zoek gaan naar een andere muziekgroep. Het spijt ons. Ik hoop dat jullie begrip kunnen hebben voor onze overweging.”

Met vriendelijke groet,

XXXXXXXXXXXXXXX

Close reading

Volgens het woordenboek is close reading een verdiepende manier van begrijpend lezen, waarbij de inhoud van een complexe tekst centraal staat. Het lijkt mij alleszins de moeite waard deze techniek op de tekst van de EO toe te passen. Het is dus een 'aantal mensen' uit de Surinaamse gemeenschap die de leidinggevende van de EO duidelijk maakte dat Black Harmony ‘iets’ met Winti heeft of doet. Wat, is niet duidelijk omdat men het bij de EO heeft over het ‘geassocieerd worden’ met Winti. Bij ‘associatie’ worden volgens ‘Wikipedia’ in gedachten verschillende dingen met elkaar in verband gebracht, terwijl het gelegde verband niet altijd terecht is.  

Bovendien is een associatie vaak gebaseerd op een veralgemenisering of op een vooroordeel. Associatie met Winti is dus voor deze christelijk evangeliserende omroep reden genoeg om Black Harmony vanuit een bepaald ,niet nader gedefinieerd, vooroordeel uit te sluiten van deelname aan een evenement. Een evenement dat nota benen te maken heeft met de roots in relatie tot het slavernijverleden en dus de periode waarin Winti als religie is ontstaan. Bij de EO heerst kennelijk de gedachte dat de roots van Afro-Surinamers en Afro-Nederlanders beginnen bij de tewerkstelling als gratis arbeider op de suiker- en koffieplantages van de Nederlandse slavenhouders.

Winti past volgens de EO niet bij de christelijke levensovertuiging terwijl de dwangmatige christelijke Afro-Surinaamse Nederlanders er alles aan doen om door middel van christelijke liederen en gebeden een christelijk sausje toe te voegen aan hun Winti evenementen. Dat is voor hen kennelijk de manier waarop ze hun christelijk geweten proberen te sussen.

De EO Fopspeen

De EO zegt Winti wel “boeiend en leerzaam te vinden.” Gelooft u nou echt dat de EO haar kostbare christelijke tijd gaat besteden aan praten en denken over Winti? Heeft men dat dan nog niet gedaan? Ziet u dat gebeuren? De EO sluit Black Harmony uit van deelname aan haar evenement en gaat vervolgens met dezelfde muziekformatie na-denken en verder praten over de religie die ze afwijzen omdat deze niet past bij hun christelijke levensovertuiging? Dus de EO gaat nog na-denken, over Winti, met welk doel eigenlijk? Als de EO beweert te zullen na-denken over hun denken over Winti en Afro-Surinamers dus wil laten geloven dat men gaat 'meta- denken,' over Winti, overschatten deze christenen zichzelf en onderschatten ze ons collectief Afro-Surinaams /Nederlands intellect.

In antwoord op mijn klacht bij de EO over deze openlijke vorm van discriminatie op basis van geloof en godsdienst werd mij gemeld dat men 'de ophef' betreurt. Dus men betreurt het gevolg, niet de oorzaak. De EO betreurt de reactie vanuit de Afro-Surinaamse gemeenschap, niet hun handeling die daartoe aanleiding gaf.  

Maar heeft een christelijke levensovertuiging ook niet te maken met tolerantie, verdraagzaamheid, naastenliefde en compassie? Die informatie over Black Harmony's associatie met Winti religie was voor de EO leiding kennelijk nieuw en schokerend. Maar het is bekend dat Black Harmony eerder heeft opgetreden bij evenementen van deze omroeporganisatie. Men wist bij de EO dus toen nog niet wat men nu weet. Had men dit eerder geweten, hadden Nana Orlando en zijn mati natuurlijk nooit de kans gekregen het puur maagdelijk beddengoed van de EO te onteren door hun buitengewoon aantrekkelijke machismo Winti uitstraling.  

Het is en blijft voor mij en wellicht voor vele Afro-Surinamers en Afro-Nederlanders een raadsel: Hoe kun je als Afro-Surinamer denken dat je echt bij een christelijke club hoort als die club de religie van je Afrikaanse voorouders als afgoderij en als iets minderwaardigs afwijst en bovendien landgenoten uitsluit van deelname aan een evenement omdat die muziekgroep de religie van je voorouders met gepaste trots uitdraagt?

Geëmancipeerde gelovigen en de vrije Black Harmony

Is zo een Afro/Winti uitstraling wellicht toch too much voor al die heilige boontjes christelijke Afro-Nederlandse Surinamers? Zijn ze misschien bang dat ze winti krijgen als Nana Orlando en zijn mati hun goro-goro opentrekken en met volle borst en overtuiging hun Luangu medley ten gehore brengen binnen het kunstmatige heiligdom van de EO? Ik kan me daar best iets bij voorstellen. De geketende Afro-Nederlanders, die constant de religie van de Afrikaanse voorouders onderdrukken, kunnen het zich niet permitteren om oog in oog te staan met landgenoten die niet alleen zijn geëmancipeerd, maar zichzelf ook hebben bevrijd van de mentale christelijke ketenen.

De nog geboeide Afro-Surinaamse EO gelovigen geloven nog steeds in die witte bebaarde EO Jezus met blauwe ogen en blond haar tot op de schouders. Ze hopen, tegen beter weten in, nog steeds dat Jezus ooit uit de wolken zal neerdalen en hen zal komen bevrijden van de brouille met hun apuku winti die is ontstaan door zelfverloochening en affront van hun vooroudergeesten. Keep on dreaming!

‘Geassocieerd’ worden met Winti is kennelijk genoeg om Afro Surinaamse Nederlanders bij de EO uit te sluiten. Ik verwacht dat binnenkort een aantal christelijke Afro-Surinaamse Nederlanders elkaar zullen verlinken en ook door de leiding van de EO eruit zullen worden getrapt, wegens hun ‘associatie’ met Winti. Dus al die heilig boontjes die ooit een kabra prey of een Winti prey stiekem hebben bezocht, bevrijd jezelf nu het nog kan. Wij, de reeds bevrijde Afro-Surinamers en Afro-Nederlanders hebben nog maar één taak; dat is onze verdwaalde broeders en zusters ondersteunen bij de erkenning en ontwikkeling van hun Afrikaanse spirituele identiteit. Laten we hen met alle liefde in onze Winti gemeenschap opvangen; nanga wan waran brasa, nanga wan bosi.  

De EO toont haar ware gezicht; Nana en Jezus gaan niet samen. Een harde les in zelfrespect voor de dwangmatige christelijke Afro-Surinamers. De gedachten zijn eindelijk luid en duidelijk uitgesproken; Winti past niet bij de christelijke levensovertuiging. Maar, andersom ook niet!