Rutte geeft de afro gemeenschap een ferme klap in het gezicht, in plaats van hoop

Natuurlijk kon een reactie van het Landelijk Platform Slavernijverleden (LPS) niet uitblijven. We wilden de antwoorden van minister President Rutte, op recente vragen van journalisten over ‘zwarte piet’ goed analyseren om de juiste inschatting te maken hoe te reageren. Bijvoorbeeld in de vorm van een felicitatie boodschap in verband met voortschrijdend inzicht ten opzichte van zijn antwoorden2 in 2014 over hetzelfde onderwerp.

Het LPS begrijpt dat velen op het puntje van hun stoel hebben gezeten toen de minister-President vertelde over het proces dat geleid heeft dat hij anders over ‘zwarte piet’ is gaan denken. Maar wie had verwacht dat de minister-President regeringsverantwoordelijkheid zou nemen, kortom, zou erkennen dat ’zwarte piet’ een racistisch onderdeel is van de Nederlandse Cultuur Historische Christelijke Sinterklaas Traditie die burgergemeenschappen van Afrikaanse afkomst onnodig in de greep houdt van het ‘lijden’ en kwetst, kwam bedrogen uit. Met zijn ontkenning, dat ‘zwarte piet’ racistisch is, heeft de minister-President, vooral de verheerlijkers van ‘zwarte piet’, een steun in de rug heeft gegeven. Want wie A zegt moet ook B zeggen.

En hier is precies de kern van het probleem. Logisch geredeneerd, hoeft een fenomeen dat niet als racistisch wordt beschouwd niet bestreden te worden. Dat het probleem op het bordje van de samenleving wordt gelegd moet dan ook beschouwd worden als het gevolg van die onbarmhartige ontkenning. Dat is precies de reden waarom we in Nederland niet verder komen dan enkele cosmetische ingrepen aan het uiterlijk van het racistisch fenomeen.

Minister President Rutte heeft zich met zijn opstelling gedistantieerd van regeringsverantwoordelijkheid die van een VN-lidstaat wordt verwacht op het gebied van maatregelen die de bestrijding van alle vormen van meervoudig racisme mogelijk moeten maken. Hij heeft zich gemanifesteerd als een autoriteit die de Sinterklaas traditie een hogere waarde toekent dan de essentie van de Nederlandse Afrikaanse Caribische mens. Het besef dat we onze kinderen ‘wit’ en ‘zwart’, niet moeten blootstellen aan raciaal profileren en taalgebruik, is jammer genoeg nog niet doorgedrongen. Het besef dat ‘zwarte piet’ een negatief effect heeft op het imago en de identiteit van het ‘zwarte’ kind is voor de minister President niet relevant. Aan de jeugdsentimenten van vooral de volwassen ‘witte’ Nederlander wordt een hogere waarde toegekend.

Hoelang moeten we de pijn nog doorstaan?

Hoop, geloof en vertrouwen zijn nu gevestigd op de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; van Justitie en Veiligheid en van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur enerzijds, en de goedwillende Nederlandse Parlementariërs om aan het anders denken van minister President Rutte, de juiste conclusies te verbinden. Dit houdt onder meer in, het erkennen dat:

* ‘zwarte piet’ een racistisch fenomeen is, die zijn oorsprong vindt in racistische ideologieën en waandenkbeelden ten aanzien van de Afrikaanse mens ten tijde van het Nederlandse slavernijverleden. Dit verleden en de schendingen van de mensenrechten van Afrikanen door Nederland zijn van invloed geweest op de gedachten van Schenkman, tijdens het creëren van het (nieuwe) ontwerp.

Het duivelsachtige afschrikwekkende figuur is toen bewust vervangen door de ‘zwarte mens’. Piet klonk beter dan Jan. Zwart was beter omdat ‘wit’ nooit een ‘knecht’ kon zijn van de ‘witte’ goed heiligman.

Het duivelsachtige is toen vervangen door mensen die werden aangeduid met het n-woord. Dit omdat angst voor de duivel gelijk stond aan angst voor de ‘zwarte mens’. De mens die in bedwang moest worden gehouden. Al dan niet met de ‘nek- en/of mondklem’. Die voor zijn ‘meester’ moest dansen. We hebben het over Afrofobie.

* het kwetsend en beledigend is naar de kant van deze burgergemeenschap toe. En dat het vernederingen en symbolisch geweld in de hand werkt;

* de Nederlandse overheid respectievelijk het Parlement het primaat hebben van wet- en regelgeving om alle vormen van meervoudig racisme aan te pakken evenals voorlichting en educatie ter vermeerdering van kennis en inzicht op het gebied van racisme en aanverwante verschijnselen. We hebben het hier over de ontwikkeling van kerndoelstellingen en eindtermen op het gebied van het curriculum van mensenrechtenonderwijs op alle niveaus van het onderwijssysteem. Over effectief functionerende anti- racisme voorzieningen.

We hebben het over een verbod op alles wat zich profileert en manifesteert als ‘black face’ (‘zwarte piet’ en roetveeg fenomenen incluis) vergezeld van een nationale voorlichtings- campagne.


Lees hier en hier over de vele betekenissen


Te beginnen in de openbare ruimten en onderwijsgebouwen; Tv-programma’s en binnen het openbaar vervoer. Het gaat hier om systemen waar het Kabinet en het Parlement het primaat hebben om te handelen.

Ondertussen is het minister President Rutte van harte gegund, indien zijn anders denken van nu zich binnen een proces voltrekt van de-taboeïsering en deskundigheidsbevordering. Uiteindelijk wil geen enkele Bestuurder de geschiedenis ingaan als de autoriteit die weinig inspanningen heeft geleverd om alle vormen van meervoudig racisme, institutionele discriminatie, vreemdelingenhaat en aanverwante onverdraagzaamheid met wortel en al te bestrijden pakken.


Put voor meer standpunten over deze materie uit de onderstaande links:

1. https://app.box.com/s/dnjtbaqvbxa1qghzak30ixppp3lrdrua;

2. https://app.box.com/s/jvg0dpl7luciqh2qn3ur76lg301srzf5

3. https://app.box.com/s/uct9vk4vxxr8nmhf7d8kxpv79r3fmftr

4. https://app.box.com/s/kwkgj79ee5syk6tbail5x5ajuzo0wu38

5. https://app.box.com/s/ngubmjulx6w4uqljb920w0wmgaw0qbrw

6. https://app.box.com/s/xvgr5xzq693ranlghj0bsc4ce8epwnem

Landelijk Platform Slavernijverleden

Landelijk Platform Slavernijverleden

xxx