John Enkhuizen

Racisme bestaat niet in Nederland

Op een social media kanaal las ik een artikel over de agenten die in de documentaire ‘De Blauwe Familie’ hadden meegewerkt.

In dit artikel gaf de meerderheid aan geen terugkoppeling te hebben ontvangen van de politieleiding. Echter, één van hun had wel terugkoppeling ontvangen in de vorm van een gratificatie. De persoon in kwestie werd, door standplaats Amsterdam, geprezen voor getoonde ‘dapperheid’ om zich uit te spreken. Deze persoon is een witte agente……

Na het lezen van het artikel waarin zaken worden benoemd die voor menig persoon van kleur een feest der herkenning zal zijn, kwam de term ‘ziektewinst’ in mijn  gedachten. Racisme is een zwaar beladen woord in Nederland waar menig wit persoon in Nederland spontaan de hik van krijgt. En dan druk ik mij nog mild uit denk ik. Wie het woord Racisme koppelt aan handelingen van elk willekeurig wit persoon kan rekenen op een pallet aan creatieve argumenten van de witte achterban. 

Een structureel verschijnsel (of reflex) wat ook wel misschien een nader onderzoek behoeft. Ziektewinst. Misschien kunnen we wel iets met deze term in de context van de agenten, toeslagenouders, medewerkers Min. BuZa en al de andere niet witte Nederlanders die zichzelf herkennen in de schrijnende verhalen die steeds vaker de weg naar de openheid weten te vinden.

Bij ziektewinst ervaart de zieke een dusdanig positief effect van het ziek zijn waardoor de persoon niet meer intrinsiek gemotiveerd is om beter te worden. Bijvoorbeeld: Je bent een volwassen fatsoenlijke witte man/vrouw, hebt een gezin en een baan. Kortom zaken die passen bij volwassen zijn, een voorbeeld zijn, je verantwoordelijkheid nemen enzovoorts.

Vervolgens is dit je gedrag:
het niet kunnen onderdrukken van de neiging om ‘niet witte mensen’ te pesten
het niet kunnen inleven in de persoon als die persoon een pigmentatie variant heeft
het riskeren van je baan door toch, ondanks de wetgeving, een gepigmenteerde collega te discrimineren
het aanbieden van een sorry als je betrapt wordt en je echt niet anders kan
Ziekelijk gedrag als ik zo vrij mag zijn om deze kwalificatie eraan te geven.

Dan komt bij mij de volgende vraag naar voren over deze ziekte, ‘welke winst behalen ze hier?’.
Zelf denk ik dat het voor mensen van kleur belangrijk is om buiten de invloedsferen van deze ziekte te blijven. Ja, ik weet dat het niet voor een ieder eenvoudig is. Feit blijft wel dat als de effecten van deze ziekte in jouw systeem komen, dat het de wezenlijkheid van je menszijn en het potentieel dat je hebt aantast. 

Nee, racisme bestaat niet in Nederland, het is de ziekte van Misplaatst Superioriteitsgevoel waarmee men besmet is geraakt eeuwen geleden.

John Enkhuizen

John Enkhuizen

Columnist

John Enkhuizen is een man van Afro-Surinaamse komaf.  Na het bijwonen van een conferentie van Baba Buntu, is hij tot de vaststelling gekomen dat hij onvoldoende bewust was. Onvoldoende bewust van de vele uitdagingen waarmee mensen van kleur geconfronteerd worden hier in Nederland. John heeft zich toen politiek actief ingezet en ondersteunde ook  afro organisaties. Momenteel helpt hij o.a. Afro  Nederlanders aan een carrière in de IT.