Open brief aan Humberto Tan

Geachte mijnheer Tan/ beste Humberto

Wij vragen uw welwillende aandacht voor het volgende.

Het gaat over de RTL Late Night uitzending van gisteren 30 november. Daarin behandelde u de ‘CNN’ documentaire over het verwerpelijk racistisch fenomeen Zwarte Piet. Hierbij de link zodat er geen misverstand bestaat waarover we het hebben:   http://edition.cnn.com/2015/11/30/world/blackface-documentary-zwarte-piet-feat/index.html 

Allereerst willen wij u complimenteren dat u aandacht in uw programma heeft besteed aan de onderhavige documentaire. Uw uiteindelijke conclusie is ook een compliment waard. U heeft ook laten blijken dat u last van dit verwerpelijk fenomeen heeft. Hartelijk dank voor uw openheid en getoonde moed.

Ons viel wel iets heel merkwaardigs op. Een ongebruikelijk optreden van wat wij van u weten en gewend zijn en hoe wij u ervaren.

Hoe vaak heeft  u geen gasten in uw programma ontvangen, die, nadat zij een bepaalde statement  hadden gemaakt met luid applaus door uw studio publiek werden ‘begroet’. U weet als geen ander in welke verschillende vormen emotie zich kan voltrekken.

Wanneer zulks zich door middel van applaus voltrok wachtte u meestal een paar seconden af, ook al werd er meermalen geapplaudisseerd. U lachte mee als er gelachen moest worden, weende mee als er geweend moest worden, hoffelijk bleef u altijd. U raakte nooit geïrriteerd want zelfs in woelige omstandigheden wist u/weet u de orde te handhaven en blijft u sympathiek. Dat is wat u siert. Dat is wat uw programma siert, de spontaniteit. Ook al is er een protocol  afgesproken. U maant de applaudisserenden dan op heel sympathieke wijze rustig aan als u  het applaus genoeg vindt. U probeert zich meestal in de schoenen van de ander te plaatsen en dat straalt u ook uit.

Waar willen wij met deze statements naar toe?

Uw norse optreden richting de applaudisserende studiogasten  gisteren tijdens de bespreking van het onderhavige onderwerp is menige kijker opgevallen. Personen van het Landelijk Platform Slavernijverleden hebben verontwaardigde telefoontjes ontvangen. We hopen dat u zelf tot de conclusie bent gekomen dat uw optreden op dat moment zeer onsympathiek is overgekomen.

Een persoon richting het Landelijk Platform Slavernijverleden reageerde als volgt: “het leek alsof hij een bepaalde statement richting de voorstanders van het racistisch fenomeen Zwarte  Piet wilde maken. Van kijk ik ben zwart maar ik duld niet dat het (zwart) publiek gaat applaudisseren voor (negatieve) statements over het fenomeen Zwarte Piet door de regisseur”.  Ook al vond die persoon dat er te veel werd geapplausideerd.

U zei trouwens ook iets heel merkwaardigs. U zei, want daar kwam het op neer, laten we als volwassene met elkaar delibereren maar vooral  geen kinderfeest verstoren. Was dit een aanklacht van uw zijde tegen allen die tijdens intochten tegen het fenomeen Zwarte Piet protesteren? 

Het is ook opgevallen dat u naast de regisseur geen tweede (zwarte) persoon die had meegewerkt aan de documentaire aan tafel had uitgenodigd. Op de publieke tribune zaten er een paar. U heeft geen enkel moment te baat genomen om één van hen al was het maar voor 30 seconde aan het woord te laten. Is dat niet het gebruikelijke scenario van RTL Late Night? Om naast de regisseur ook een acteur of een medewerkende aan de documentaire of film uit te nodigen? We willen deze gang van zaken nog net niet kwalificeren als institutionele discriminatie/racisme. We beseffen maar al te goed dat u ook gehouden bent aan een bepaalde keurslijf.

Merkwaardig dat u geen enkele keer heeft gerefereerd aan de recentelijke conclusies van het hoogste VN Orgaan die toezicht houdt op de naleving van de Anti Racisme Conventie die door Nederland is geratificeerd. Wij hoeven u niet uit te leggen wat de verwachtingen van een Staat zijn die een conventie heeft geratificeerd. Kennelijk is uw Programmaraad nog niet zover om een bijdrage te leveren aan de aanpak van RACISME tot aan de wortel.

Overigens dat geldt niet alleen voor RTL hoor!  Ook de Politiek in Den Haag die de CERD Conventie (zie bijgaand) heeft geratificeerd is onvoldoende bewust van het feit dat van hen een bepaalde optreden wordt verwacht.

In paragraaf 17 van de CERD conclusies worden door er CERD uitspraken gedaan op het gebied van arrestaties door de Politie.

In gedachten de onderstaande filmpjes, is nu de vraag welke conclusies de gemeente Amsterdam dan wel het Stadsdeel Zuid Oost bestuur zal trekken uit deze gang van zaken in relatie tot die CERD Conclusie in deze paragraaf.

http://www.dichtbij.nl/amsterdam-oost/regionaal-nieuws/artikel/4202237/meldpunt-afwijkend-gedrag-van-assadaaka-community.aspx

http://www.at5.nl/artikelen/150158/zwarte-piet-demontranten-willen-aangifte-doen-tegen-politie

Het zou fijn zijn als er meer bekendheid komt over deze CERD conventie die dit jaar 50 jaar www.ohchr.org/icerd50 bestaat. Te   bedenken mijnheer Tan dat we nog voor de oprichting van het Landelijk Platform Slavernijverleden,  ruim 38 jaar in Nederland bezig zijn met de bestrijding van dit racistisch fenomeen Zwarte Piet. Het is vooral de derde generatie die het symbolisch geweld dat dit  stereotype raciale fenomeen met zich mee heeft gebracht aan den lijve heeft gevoeld. Mogen ze dan net als iedere andere burger die het recht heeft om te protesteren dat ook doen? Vooral ook omdat ze beseffen dat deze Christelijk Historische Nederlandse  Sinterklaas Volkstraditie Racisme in stand houdt. Hebben we niet allen dan de plicht om racisme tot aan de wortel te bestrijden?

Wij hopen dat u onze feedback naar waarde zal weten in te schatten.

Vriendelijke groet

Bestuur Landelijk Platform Slavernijverleden

Namens deze Barryl Biekman, voorzitter

Landelijk Platform Slavernijverleden

Landelijk Platform Slavernijverleden

xxx