Barryl Biekman

Open brief aan elder Johan Derksen

Van Dr. Barryl A. Biekman, Ter Bevordering Van Uw Kennis En Inzichten Over Het Nederlandse Slavernijverleden.

Besef Vooral Dat We Trots Zijn Op Minister Franc Weerwind

.Geachte heer, Elder, Derksen

Respectvolle groeten
Om direct met de deur in huis te vallen:
U staat er kennelijk niet bij stil hoeveel burgers van Afrikaanse-, Surinaamse-, Caribische afkomst (Afrikaanse diaspora) in Nederland naar het Vandaag Inside en het Oranje Winterprogramma kijken. U realiseert zich kennelijk ook niet dat uw gebrek aan kennis en inzicht, bijvoorbeeld op het gebied van het Nederlandse slavernijverleden opvalt en daarom vaker bij u leidt tot inspraak zonder inzicht en uitspraken zonder uitzicht.

Dat is precies wat mij gisterennacht heeft doen besluiten om in perspectief van life long learning dit schrijven tot u te richten. Mijn advies is om een kijkje te nemen op onze website www.platformslavernijmonument.nl Dit ter vermeerdering van uw kennis en inzicht over dit weerbarstige onderwerp. Voor wat betreft de wensen van de nazaten van de tot slaafgemaakten ten aanzien van excuses door Willem Alexander, Koning der Nederlanden!

U zou ook bij het ‘Joods Overleg’ kunnen informeren wat de reden is geweest dat de Joodse Gemeenschap indertijd niemand anders wenste dan van Helmut Kohl, de Duitse Bondskanselier, de excuses in ontvangst te nemen in verband met de misdaden tegen de Joodse menselijkheid.

En om de wensen van de nazaten van tot slaaf gemaakten ten aanzien van Koning Willem Alexander in het belachelijke te trekken werd er tijdens de uitzending een fragment getoond over zijn optreden bij het aanbieden van excuses voor het Nederlandse geweld in Indonesië tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd. Het land was meer dan 300 jaar een kolonie van Nederland.

Ik kan u verzekeren, Elder Derksen, dat de Koning het in het kader van de excuses voor het Nederlandse slavernijverleden goed zal doen. Het gaat vooral om de Nederlands sprekende landen alwaar excuses door de Koning zal worden aangeboden, respectievelijk door de nazaten van de tot slaaf gemaakten zal worden aanvaard. Ook al is het LPS van mening dat die Nederlandse excuses ook de Afrikaanse Unie, Caricom en de VS toekomt. Nederland heeft de slavenhandel geïntroduceerd in Virginia City en heeft de menselijke rib, zogezegd, uit Afrika gekidnapt en is eeuwenlang de aandeelhouder geweest van het verwerpelijk slavernijinstituut. Nederland stond bekend als de superpower op zee waarvan de daden gepaard gingen met gewelddadige vormen piraterij. Denkt u in dit verband aan de Vrede van Utrecht in 1713. Bijna 310 jaar geleden.

Utrecht heeft volgend jaar dus twee grote gebeurtenissen te herdenken. Nederland had plusminus 54 (slaven-)mensen-handelsposten in de verschillende delen van de wereld. Het verleden is right here and right now. We hebben het ook over Racisme dat zijn oorsprong vindt in de stereotype pseudo wetenschappelijke waandenkbeelden over de Afrikaanse mens waarvan de effecten nog steeds voelbaar zijn. Er is bovendien nog geen excuses aangeboden door het Koningshuis voor het rijden in de Gouden Koets.

Ook in gedachten de heldendaad van de Koning om dat wat zijn oma Wilhelmina had nagelaten, recht te zetten. Namelijk excuses aan te bieden voor het Nederlandse geweld in Indonesië tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd. Het land was meer dan 300 jaar een kolonie van Nederland.

Excuses in het kader van het Nederlandse slavernijverleden door Koning Willem Alexander, is van eminent belang omdat hij kan rechttrekken wat zijn opa Willem III in zijn brief van 3 oktober 1862 had verzuimd te doen. Zijn Opa had toen de kans om het verschil te maken. Om vergiffenis te vragen voor de misdaden tegen de Afrikaanse menselijkheid. Het was toen een misdaad en het is nog steeds een misdaad.

Belangrijk is om ook te weten dat pas in het jaar 2001 de wereldgemeenschap (Verenigde Naties) de trans-Atlantische slavenhandel. Slavernij en Kolonialisme heeft verklaard als misdaden tegen de menselijkheid. Het is dus dapper van minister President Rutte om zijn beste beentje in dit verband voort te zetten. Hij is ten minste nu on speaking terms.

De fout die thans is gemaakt om eenzijdig te bepalen wanneer de excuses zullen worden aangeboden moet gezien worden als een vorm van onervarenheid.

Hopelijk heb ik duidelijk gemaakt wat de achtergronden zijn van de felle protesten uit Surinaamse hoek.

Ook de felle protesten tegen het opwerpen van minister Franc Weerwind als de autoriteit die in Suriname de excuses moet gaan overbrengen. In de kern gaat het om een Nazaat van de tot slaaf gemaakten die excuses moet gaan overbrengen aan nazaten van de tot slaaf gemaakten. Dit alsof de minister zelf aandeel heeft gehad in het verwerpelijk slavernijinstituut. Banaler kan het niet. Anderzijds vind ik het ook belangrijk om u te doen beseffen dat de Afrikaanse Surinaamse-, Caribische gemeenschappen en vele anderen met meer dan de Nederlandse Cultuur trots zijn op minister Franc Weerwind.

Het is onkan dat u hem blijft aanvallen en hem probeert af te schilderen als een ‘nietszeggende persoon, een onbenul’. We leven in een land van vrije meningsuiting, dus mag ik geloof ik ook zeggen dat uw opmerkingen nog net niet grenzen aan vormen van Afrofobie (aanverwante onverdraagzaamheid). Uw ongenuanceerde opmerkingen ten aanzien van deze minister slaan dan ook nergens op. Dat er thans bezwaren zijn - als het waar is - dat minister Weerwind de excuses moet gaan aanbieden doet niets af van onze opvattingen over de man zijn bestuurlijke kwaliteiten en capaciteiten. Wij zijn trots op hem. De gemeenschap gaat er vooral van uit dat hij bedankt voor het aanbod om de excuses in Suriname te gaan uitspreken. Hij verdient een waardige plaats in front of de Koning wanneer de excuses door de Koning in Republiek Suriname zullen worden aangeboden.

Ten slotte: op het gebied van het excuses vraagstuk maak ik u graag deelgenoot van de Kaderschets Succesvolle Excuses, respectievelijk de factsheet. Het verzoek is om u te verdiepen in de essentie van de daarin vastgelegde boodschappen en wellicht wordt u de beste promotor van deze kaderschets en de pleitbezorger voor een waardige vereffening van het Nederlandse slavernijdossier.

Voor het overige: Peace en Power. In gedachten 10 december a.s.

Dank voor uw aandacht.
Vriendelijke groet,
Hoogachtend
Dr. Barryl A. Biekman
Bestuursvoorzitter Landelijk Platform Slavernijverleden

Landelijk Platform Slavernijverleden

Landelijk Platform Slavernijverleden

xxx