Nationalisme wint in Groot-Brittannië

Op vrijdag 24 juni 2016 werd in de vroege ochtend wereldkundig gemaakt dat Groot-Brittannië de (EU) gaat verlaten. Dit na een lidmaatschap van ongeveer 43 jaar.

Groot-Brittannië is een oude wereldmacht, die praktisch 1/3 van de wereld heeft gekoloniseerd. Het was een land met formidabele politieke invloed, die heden ten dage nog geldt. Maar door het verlaten van de EU, zal de politieke macht waarschijnlijk afnemen.

Engeland en Wales hebben gestemd om de EU te verlaten in tegenstelling tot Schotland en Noord-Ierland. Dit stembus resultaat kan wel de opmaat zijn tot een hernieuwd streven naar zelfstandigheid. Het gevolg hiervan is dat Groot-Brittannie genoodzaakt zal zijn zich staatsrechtelijk om te vormen tot 'Klein-Brittannië'. Een Koninkrijk met uitermate minder macht en invloed in de wereld. En waarschijnlijk het einde van een groots wereldmacht

De mogelijke redenen tot de machtsaftakeling van Groot-Brittannië zijn gestoeld op globalisatie en een toenemende nationalisme.

Het eerste heeft vorm gekregen door het lidmaatschap en expansie van de EU. En het tweede vloeit voort uit het eerste, doordat er vele EU burgers graag in Groot-Brittannië willen wonen en werken. Daarnaast zijn er ook nog de etnische bevolkingsgroepen, die ooit door het land werden gekoloniseerd en nu daar ook woonachtig zijn. Al deze factoren hebben klaarblijkelijk ervoor gezorgd dat voornamelijk de oudere witte Britten, Engelsen en Welsh, voor het verlaten van de EU hebben gestemd. Zij snakken waarschijnlijk naar de vergane glorie van het Britse koloniale rijk. Een tijdperk waarbij er nauwelijks andersoortige witte EU burgers en gekleurden in het land woonachtig waren. En bij dit soort sentimenten varen nationalistische partijen goed bij.

Lees ook:

Het nationalisme is een stroming die zich laat bedienen van demagogie, leugens en bedrog. Ontevreden mensen of burgers zijn dan niet meer instaat om waarheid van leugens te onderscheiden. Door deze wijze van politiek voering kiest men voor een politiek beleid, die desastreuze gevolgen kan hebben. En dit blijkt nu weer het geval te zijn met de uitslag van het referendum in Groot-Brittannië. Een uitslag met verstrekkende gevolgen, die niet zijn te overzien.

......., dat dit misschien de eerste stappen zijn van de ontmanteling van de Europese Unie .

Een rechtswetenschapper gaf in de uitzending van Nieuwsuur van vrijdag 24 juni 2016 aan, dat dit misschien de eerste stappen zijn van de ontmanteling van de Europese Unie. Hij voegde eraan toe dat de Aziaten Europa dan zullen bezoeken als vakantiebestemming. Een heel kenmerkende opmerking, die wijst op de aftakelende macht van Europa op het wereldtoneel. Dus er zijn nieuwe spelers in opkomst en Europa bouwt zichzelf af.