Mijn filosofie over politici

Door Stephano Stoffel

Het valt mij op In de poltieke constellatie dat een politicus nooit zijn collega van een andere partij gelijk geeft, ook als die iets goed heeft gedaan of bereikt. Vooral als het gaat om een onderwerp dat ook in zijn partijprogramma staat.

Ik denk dat een politicus ten dienste staat van het volk en zijn (partij)idealen.

Ik denk dat een politicus ten dienste staat van het volk en zijn (partij)idealen. En dat degene ook in staat moet zijn om aan te geven als anderen (collega's) wel een goed politiek beleid hebben gevoerd. Ageren kan ertoe leiden dat de kiezers of belangstellenden afkerig raken van de politiek. Wat weer kan overslaan naar populisme, activistisch of rebels gedrag.

Ook de oprichting van nieuwe politieke partijen, zoals , en de  is daar een gevolg van.

Politici worden door het electoraat gekozen vanwege onder andere:

  • hun politieke programma;
  • hun politieke uitspraken en handelen;
  • hun uiterlijke presentatie en gedrag;
  • en indoen van toepassing, charisma.

Vooral de politici die afkomstig zijn uit een van deze etnische groepen laten vaak niets van zich horen of doen alsof ze immuun zijn.

 

Het lijkt mij ook goed om aan te geven dat politici vaak niet opkomen voor hun etnische achterban als het gaat om onoirbare activiteiten jegens hen. Vooral de politici die afkomstig zijn uit een van deze etnische groepen laten vaak niets van zich horen of doen alsof ze immuun zijn. Dit soort gedrag zorgt ook voor meer activistisch gedrag bij de etnische achterban van de gevestigde partijen. Met als gevolg hetgeen ik reeds hiervoor aangaf.

Politici zijn om het volk te dienen en het beleid uit te voeren waarop de kiezers hebben gestemd. Natuurlijk is er een zekere flexibiliteit en onderhandelingsruimte gegund, mits men gaat meeregeren. Maar men moet niet zijn partij idealen opgeven of verkwanselen, alleen maar om te kunnen meeregeren.

Politici moeten zoveel mogelijk een geheel vormen met hun electoraat, om succesvol te kunnen zijn. Het is immers geen individueel beroep, maar een roeping om dienend te zijn.