LPS roept op tot de volledige implementatie van de Durban verklaring

10 december 2020; Internationale Mensenrechtendag; 19 jaar na dato, nog geen implementatie van de Durban verklaring (2001) en het programma van actie. Nog geen excuses voor de Nederlandse transatlantische slavenhandel, slavernij en kolonisatie, respectievelijk voor de misdaden tegen de menselijkheid


De Durban verklaring wordt, sinds de totstandkoming ervan, bewust doodgezwegen en we doen allemaal van harte mee. Vooral in het nationaal Nederlandse Parlement en niemand vraagt zich af waarom!

Geen nationaal actieplan vn decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst (2015-2024) Het LPS benadrukt dat, de gesel van alle vormen van meervoudig racisme, alleen verslagen kan worden als Nederland handelt, conform over dat wat op VN mensenrechten niveau is afgesproken.

Dat wat de totale mensheid ten goede komt. Geen gekunstelde constructies meer als deze niet voldoen aan dat wat Nederland als VN lidstaat minimaal behoort te ondernemen.

Vraag uzelf af wat we tot nu toe aan een College Voor de Rechten van de Mens hebben gehad; aan het Instituut Nationale Ombudsman en aan de (vooralsnog) tandeloze anti discriminatie voorzieningen in dienst van de overheid en aan de subjectieve objectieve rechterlijke macht!

Het LPS roept op om deze dag 10 december 2020 aan te merken als de dag van het startschot voor activiteiten gedurende het hele jaar 2021 ter herdenking van 20 jaar VN Durban verklaring.

LPS roept op tot de volledige implementatie van de Durban verklaring.

In de kamerbrief van minister Ollongren van 9 november jl. wordt met geen woord verwezen naar dat wat in Verenigde Naties verband, recentelijk nog, hierover is afgesproken en op het gebied van de bestrijding van de effecten van het verwerpelijke verleden, zodat gesteld kan worden dat: de snelle actie van de minister op z’n minst de bedoeling heeft om, zij die onwetend zijn, weer een ‘vette’ worst voor te houden, van “kijk hoe betrokken we zijn. Stem op ons!”

Ondertussen is het aow-gat nog niet bestreden.

Houdt er rekening mee dat 10 december een dag is van alle mensen en in het bijzonder van de civil society.

Het bestuur van het Landelijk Platform Slavernijverleden wenst u een zegenrijke bezinningsdag van verdieping, met de menselijke waardigheid voor ogen in Ma’at

Landelijk Platform Slavernijverleden

Landelijk Platform Slavernijverleden

xxx