inheemsen

Inheemse volkeren

Wij Inheemsen worden niet erkend in de wetboeken van Suriname als oorspronkelijke bewoners van Suriname. Ook in Nederland worden wij uitgesloten!

Wij Inheemsen, worden nooit meegenomen inzake het slavernijverleden in de Caraïbische wingewesten van Nederland.
Of het nu gaat om dialoogtafels, comités, denktanks, planmakerij, wij Inheemsen worden daar tot op heden categorisch van uitgesloten. Elk project dat de participatie van inheemse volkeren uitsluit, maakt ons noden onzichtbaar!

Inheemse volken zijn vaak bedreigd of zelfs uitgemoord. Vaak komen wij nog altijd met de nieuwkomers in conflict over zaken als landrechten, gebruik van de eigen taal, deelname aan bestuur en respect voor eigen tradities en wetten.

Inheemse volken en mensenrechtenschendingen.
Op verschillende manieren worden speciaal inheemse volken slachtoffer van schendingen van mensenrechten:
Ze worden als ‘achtergebleven’ groepen gediscrimineerd en zelfs slachtoffer van genocide.
Land wordt in beslag genomen zonder dat de aanspraken van inheemse volken worden erkend.
Taal en cultuur van inheemse volken worden onderdrukt omdat die niet zouden passen in de moderniserende staat.

Internationale erkenning
De rechten van inheemse volken zijn pas in recente jaren erkend. Het belangrijkste verdrag is het ILO-verdrag (no. 169) over inheemse volken in onafhankelijke landen. Veel aandacht voor inheemsen bestaat bij de Unesco. Bij de VN-Mensenrechtenraad bestaat sinds 2000 een Permanent Forum voor Inheemse Kwesties. De VN aanvaardden in 2007 een ‘Verklaring over de rechten van inheemse volken’.

In het ontwerp van ‘VN-richtlijnen voor mensenrechten en behoeve van bedrijven’ wordt gewezen op de landrechten en andere rechten van inheemse volken. Problematisch blijft dat niet alle traditionele aanspraken kunnen worden omgezet in eigendom volgens internationale normen en dat niet alle traditionele gebruiken (die wreed en discriminerend kunnen zijn, zoals riten van inwijding in de gemeenschap) stroken met universele normen van mensenrechten.

WATJIE NATJIE ADAJALIE,
MATJIE HARIEWALIE
WAGOJABWA ADAJALIE
TOKO SAKABO TORRO DWA WAMOENG
BEDJIE NAMA WHABOKWA WOLOKKO NEDERLAND!

Diana Vlet

Diana Vlet

.

.