Ik sla alarm voor het onderwijs!

Ik weet hoe tijdens deze crisis onze docenten hun best hebben gedaan om binnen de kortste tijd over te stappen van klas lesgeven naar online lesgeven en ik dank hun voor hun  inzet.  Echter… ik hoor meer en meer alarmerende berichten over de tijd die studenten worden verwacht voor de computer door te brengen.

Tegelijkertijd hoor ik ook van docenten die nu veel meer tijd in hun onderwijs steken dan normaal. Ik begrijp dat dit allemaal nieuw is, maar het moet niet zo zijn dat wat er normaal in de klas wordt onderwezen ook precies zo online wordt gegeven. Het gaat om de kwaliteit, niet de kwantiteit. 

Onderwijsstaf wordt begeleid en geïnformeerd door onderwijsdeskundigen en ICT mensen; is het niet beter dat ze ook door de echte experts begeleid worden? De ouders die thuis onderwijs geven.

Kijk, het is namelijk zo: een les die normaal in de klas een uur zou duren, duurt in thuisscholing misschien 20 minuten. De les in de klas heeft tijd voor sociale uitwisselingen, het gebruik van verschillende teksten, en meer. In thuisscholing wordt de inhoud meer geconcentreerd en op een andere manier gegeven, want er is een andere uiting en behoefte voor socialisatie; de lessen worden meer op het normale leven aangepast.

De nieuwe werkschema’s zijn erg gericht op het individuele kind en de vertaling zijn van een specifiek leersysteem. Er wordt vaak geen rekening gehouden dat er meerdere kinderen in huis kunnen zijn, misschien maar één computer per gezin, één of beide ouders die zelf ook met een computer moeten werken, meerdere mensen die in kleine ruimtes moeten werken, enzovoorts.

Wij hebben waarschijnlijk nog minimaal twee maanden te gaan op deze manier en ik maak mij zorgen voor zowel onze ouders als onze docenten.

Met onze kinderen zit het wel goed. Zij zijn briljante sponsjes die op veel verschillende manieren dingen tot zich kunnen nemen. Wij als volwassenen zijn degenen die nog even te gaan hebben. Ik weet dat wij allerlei op angst gebaseerde mandaten krijgen over wat onze kinderen wel niet zouden moeten doen om hier uiteindelijk succesvol doorheen te komen. Maar houd er ook rekening mee dat dit voor de meeste docenten ook allemaal nieuw terrein is.

Ik stel het volgende voor:

STAP 1: creër een online forum met ervaren ouders, met thuisscholing en welwillende docenten.  In dit forum zouden video’s gepost kunnen worden, kennis kunnen worden uitgewisseld. Vragen en ervaringen zouden uitgewisseld kunnen worden tussen ouders, docenten en thuisscholing-experts.

STAP 2: Ouders zouden moeten worden aangemoedigd om thuis te kijken, luisteren en leren wat hun kinderen (en gezinnen) nodig hebben, om met deze kennis – met input van de thuisscholingsexperts – het onderwijs te informeren. Er zullen mensen in het onderwijs zijn die hier niet voor open staan.  Maar dat moet ons niet weerhouden.

Dit vergt moed en creativiteit, maar wees eerlijk, kunnen we het ons veroorloven om niets te doen?  Ons onderwijs wordt vanuit een bepaald perspectief gegeven.  Deze nieuwe situatie eist van ons allemaal dat wij anders te werk gaan; dat wij open en meer inclusief moeten zijn met andere vormen van onderwijs.

Nogmaals, een pluimpje voor onze onderwijzers -van de basisschool tot het hoger onderwijs- voor al het aanpassingswerk dat ze van de ene op de andere dag hebben uitgevoerd, maar we moeten nu de volgende stap maken. Gezinnen beginnen te bezwijken onder het huidige klas-naar-online model van onderwijs. Onze docenten beginnen te bezwijken onder het huidige klas-naar-online model van onderwijs.

Ik nodig jullie die geïnteresseerd zijn om met mij via sociale media hier wat stappen in te nemen; check mijn Facebook pagina Aminata Cairo Consultancy. 

Ik krijg vaak hulp van mijn studenten als het gaat om het navigeren van sociale media en ik heb die hulptroepen al aangeroepen. Ik ga met filmpjes wat dingen neerzetten op mijn pagina. Ben je een ouder bent en je bent geïnteresseerd stuur mij een bericht. Als je een onderwijzer bent en je bent geïnteresseerd, stuur mij een boodschap.  Als je een expert thuisscholer bent en je bent geïnteresseerd of je kent iemand met die expertise die misschien wil helpen, stuur mij een boodschap. Ben je geen van deze dingen maar toch geïnteresseerd ben je ook van harte welkom op mijn pagina.

Wij hebben genoeg dingen om ons nu druk over te maken. Ouders en docenten die mogelijk een burn-out tegemoet gaan behoren niet een van die dingen te zijn. Laten wij een manier vinden om zowel onze ouders als onze docenten te ondersteunen. 

Blijf veilig, gezond, en verstandig.

Aminata

.