Het onderwijssysteem is discriminatoir

"Kinderen die op een basisschool zitten en laagopgeleide ouders hebben, behoren tot de doelgroep van achterstandsleerlingen." Dit is een opmerking die mij opviel tijdens een interview van een onderwijsdeskundige bij het programma .

Uit eigen ervaring en vele gevallen om mij heen weet ik dat het niet klopt. Maar uit deze stellingname of het beleid van de overheid valt op te maken dat de overheid op een discriminatoire wijze het onderwijs, met name het basisonderwijs, heeft ingericht.

Oorzaak laagopleide ouders

Het lijkt mij goed om even de focus te leggen op de ouders. Sommige ouders zijn namelijk door verschillende oorzaken laagopleid, zoals:

  • het niet hebben of beschikken over de mogelijkheden om door te studeren, bijvoorbeeld financiele middelen, armoede, oorlog, ziekte of een plotselinge aandoening;
  • of het niet beschikken over voldoende intelligentie om verder te kunnen studeren.

Indicatoren vaststelling achterstandsleerling

Uit de reportage kon ik verder destilleren dat men binnen het onderwijs uitgaat van de volgende indicatoren om een achterstandsleerling te classificeren, te weten:

  • ​​​​​het woongebied van een leerling, met name een achterstandswijk;
  • als de ouders afkomstig zijn van een minderheidsgroep;
  • als de ouders of kind enkele jaren pas woonachtig zijn in Nederland;
  • en als, zoals eerder aangegeven, de ouders laagopgeleid zijn.

Bron EenVandaag 4 juli 2017

Na het horen van deze indicatoren, drong het besef tot mij door dat het steeds verwijzen van kinderen uit onder andere minderheidsgroepen naar bijvoorbeeld de VMBO dus feitelijk gebaseerd is op overheidsbeleid. Maar hierbij moet ook in acht worden dat de leraar misschien persoonlijk vooringenomen is of vooroordelen heeft.

Mijns inziens is het niet fraai om dit te moeten constateren in een land, ons land,  dat zich beroept op non discriminatoire principes en wetten.

Verandering

Maar er is gelukkig verandering op komst! Het en onderwijsorganisaties beamen dat deze indicatoren niet houdbaar zijn. Want op voorhand uitgaan van deze indicatoren is funest voor een kind. Maar ook voor de maatschappij. Kinderen die het gevoel krijgen te zijn afgewezen om hun geweldige prestaties, krijgen een psychologische klap te verwerken die kan leiden tot veel erger. Dus laat de overheid zo snel mogelijk verantwoordelijkheid hierin nemen om het tij te keren ten goede van alle kinderen.