Het nieuwe normaal is niet normaal

Is het niet vreemd dat niet het virus gehalte de mensen tot hinder is, maar de corona richtlijnen die binnen zeer korte tijd ontstaan zijn?

Naar mijn gevoel is deze virus bij lange na niet het ergste probleem in de wereld die als noodmaatregel gebruikt wordt om het nieuwe normaal in te voeren. Deze nieuwe maatregelen zijn wel heel erg omvattend, want er geldt hierdoor geen sociale samenkomst of recht op protest meer. Samenscholing is hierbij dus verboden... volgens de corona richtlijnen... dit is geen droom maar werkelijkheid en uitgelezen bedacht.

Wat ik mij afvraag is of het nieuwe normaal niet reeds jaren besloten is, waarbij de meest onverantwoorde risico's genomen worden om de geldende norm van een verplichte vaccinatie goedgekeurd te krijgen. Deze onwerkelijke fase des leven baart miljoenen weldenkende mensen zorgen, want alvorens een vaccin door de EU wordt goedgekeurd, moet de ontwikkelaar eerst aan een reeks strenge eisen en testen voldoen, waarna een wetenschappelijk evaluatie wordt verricht door de regelgevende autoriteiten. Dit is het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) en andere regelgevers in de EU/EER-landen. Bij de test wordt onder meer de kwaliteit van het vaccin gecontroleerd op:

- de zuiverheid;

- de bestanddelen, met inbegrip van niet-werkzame bestanddelen (zogenoemde hulpstoffen);

- het productieproces.

Vervolgens wordt de werking van het vaccin getest door de ontwikkelaar. Dit gebeurt door middel van laboratoriumonderzoek en dierproeven. Daarna volgen klinische proeven bij mensen die aan strenge eisen moeten voldoen. De ontwikkelaar test het vaccin in drie klinische proef fasen, met een reeks aantal toenemende deelnemers. Dit testprogramma moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de door de regelgevers vastgestelde procedures en protocollen. Dit proces neemt ongeveer tien jaar in beslag vanaf het oorspronkelijke concept tot aan de uiteindelijke goedkeuring.

Er staat ons dus zeker nog meer geforceerde ingrepen te wachten als blijkt dat de overheid binnen een half jaar overgaat tot verplichtstelling van een vaccin zonder de jarenlange gestelde procedure doorlopen te hebben. De corona campagne motor draait de hele dag op volle toeren op het nieuws en media, totdat de angst voor het virus in ieders DNA leeft en men bereid is de verplichte vaccinatie toe te staan.

Het nieuwe normaal is echt niet zo normaal, want veel ondernemers zullen hierdoor ten onder gaan, waarbij de enige redding een vaccinatieplicht en gewillig meespelen van het schaakspel is, zodat de groene kaart verkregen wordt om aan het vereiste normaal wet te voldoen. Hetzelfde geldt voor alle winkels, theaters, bioscopen, stadions, concertzalen, restaurant, luchtvaartmaatschappijen etc. Hierom de vraag; welke wet of RIVM maatregel biedt ons de garantie dat een vaccinatie onze gezondheid en immuunsysteem niet zal aantasten?

Het verplicht stellen van een vaccin in de vorm van een noodverordening zonder volksstemming is ondemocratisch en stuurt aan op het ontnemen van onze vrijheid en rechten, waarbij dwangmatige maatregelen niet worden geschuwd zoals het geven van afschrikboetes. Dat onze rechten hiermee op geen enkele wijze meer gelden wijst erop dat wij de transitie naar een nieuwe maatschappij en wereldorde met lede ogen hebben toegestaan.

Zie de link betreft onze rechten https://mensenrechten.nl/nl/nieuws/coronavirus-en-mensenrechten-enkele-v...


Afzender. 1 van de miljoenen complotdenkers