Het Nationaal Actieplan Racisme bestrijding Afrofobie bestaat al

Door Dr. Barryl A. Biekman

In het Parool van 9 juni 2020, roept Jurenne Hooi, Mark Rutte op tot het opstellen van een Nationaal Actie Plan racismebestrijding.  Er bestaat al een ‘overheidsbeleid’.

Wellicht niet gericht op de specifieke vormen van meervoudig racisme tegenover mensen van Afrikaanse afkomst. Want daar hebben we het in deze periode over. In perspectief van African lives matter. En alvorens er weer geld wordt uitgegeven aan organisaties die al tot over hun oren in het geld zwemmen om een plan te gaan schrijven, is het belangrijk dat Jurenne weet dat er al heel veel werk om niet is verricht door dedicated burgers van Afrikaanse afkomst.

Wij hadden al een voorziene geest dat de wereld een keer tot inkeer zou komen. Dat ondanks de afwijzingen door de verantwoordelijke Politieke bestuurders, er een dag zou komen dat een ander dat zou roepen.

Om die reden vinden we het geen bezwaar om met de belangstellenden te delen wat er specifiek gericht op burgers van Afrikaanse afkomst al is geproduceerd. We onthouden ons van het toezenden van de briefwisselingen waarin we nul op het rekest hebben gekregen. We hebben goede hoop dat we met z’n allen op het juist moment tot de vermeerdering van kennis en inzicht zullen komen.


Leest u uit deze onderstaande link over een manifest getiteld: “Samen Zorgen voor een Succesvolle Uitvoering van het VN Decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst” van 31 maart 2017 aan mevrouw Schippers.

Leest u ook uit deze link van 5 oktober 2018 als u wilt weten wat er al is gepresenteerd aan het Kabinet Rutte door tussenkomst van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Start met bijlage 4:  voorbeelduitwerking enkele aandachtgebieden alsbijdrage voor de ontwikkeling van een nationaal actieplan, vanaf pagina 31.


Het is belangrijk dat u allen notie neemt van de Koninklijke weg die we steeds aan het bewandelen zijn. Ook al moeten we dat op onze knieën doen. Op den duur raken ze versleten. We hopen niet eerder dan nadat we echt serieus zijn genomen. Er is een uitdrukking die zegt dat je als Afrikaans (Diaspora) persoon overal ter wereld al in de baarmoeder een achterstelling hebt opgelopen wat de reden is dat je je dubbel en dwars zal moeten bewijzen om een gelijkwaardige plaats in de maatschappij te veroveren.

En dat is precies de kern waar de kwelgeest racisme om draait.

Landelijk Platform Slavernijverleden

Landelijk Platform Slavernijverleden

xxx