Nana en Jezus gaan niet samen

Een Winti lezing gewoon op straat in Nederland

Een Winti lezing gewoon op straat in Nederland, op basis van een eigen theologie en theorie. Een Winti lezing met trowe watra en dron solo kan nu ook gewoon op straat op zondag, in Nederland, het land van de koloniale machthebbers die Winti in Suriname hadden verboden.

Een historische dag.

Op Kwasida (zondag) 8 sept 2019 stond de eerste openlucht Winti lezing gepland op het terrein van Mart Radio. Omdat het ‘bestelde’ mooi weer niet werd bezorgd vond het evenement binnenshuis plaats. Purcy Holland zorgde met zijn muziekformatie ‘Prefuru’ voor de perfecte muzikale omlijsting.

Mijn (geplande) opening speech

“Akwaaba (welkom) alle broeders en zusters op deze historische dag. Vandaag schrijven we met zijn allen geschiedenis. We zijn niet alleen getuigen van, maar ook deelnemers aan deze eerste historische Winti lezing op straat, in het openbaar. Na het Winti verbod in de kolonie Suriname en de inzet van de speciale brigade, ‘Schutterij,’ om Winti activiteiten op te sporen, hoeven we ons niet meer te verstoppen. Het hoeft niet meer stiekem in het geniep, we hoeven ons niet meer te schamen, we hoeven niet meer naar boiti (buiten) of de plantage om ons ding te doen. Nee, het kan nu gewoon op straat hier in Nederland, het land van de onderdrukkers van onze voorouders, in het volle daglicht, met trots en zonder vrees en het vaste geloof in Keduampon, (God almachtig) de winti en de bigisma.

Op deze Kwasida breken wij de resterende ketenen van de mentale slavernij, de brainwash, de indoctrinatie en de massa hypnose van de christelijke kerk. Dit doen wij samen, ter ere van Keduampon, de winti en alle vooroudergeesten. Winti is de religie van onze Afrikaanse voorouders en het is ons aller plicht dit religieus erfgoed in ere te houden en over te dragen aan hen die na ons komen. Dit is een mijlpaal in het religieuze bewustwordingsproces van Afro-Surinamers en Afro-Nederlanders. We laten ons niet langer bang maken door de leugens van paters en dominees. Markeer deze Kwasida in uw dagboek, vertel aan uw kinderen en kleinkinderen dat u erbij was, dat u deze dag  ook heeft helpen realiseren door uw aanwezigheid, bijdrage en actieve deelname.

Keduampon’s Getuigen

Al die ontelbare, als paddenstoelen uit de grond oprijzende christelijke sub-clubjes, loven en prijzen God op hun manier op straat met hun gezang, preken, toeters en bellen. Wij Afro-Surinamers kunnen Keduampon/God almachtig ook loven en prijzen, maar wel op onze eigen unieke Afrikaanse manier, vanuit onze geschiedenis, cultuur en temperament. Dus met alles erop en eraan, met onze angisa, onze pangi, met trowe watra en kawina poku en een beetje dansen als het kan. Na so un de, na so un tan! Het gaat niet om de vorm, maar om de ware intentie en de inhoud van verering van Keduampon, God almachtig, zoals onze Afrikaanse voorouders dat aan ons hebben overgeleverd.

Voorkomen is beter dan genezen

Het eerste gespreksthema op de Kwasida Winti lezing ging over preventie; onderhoud van je mogya, dyodyo & akra; lichaam, geest en ziel (body, mind & soul).  De vragen die helpen in het proces van de innerlijke zoektocht zijn: Wie ben ik, wat is mijn levensdoel?, waarom doe ik wat ik doe? Je onderhoudt je lichaam door regelmatig te bewegen waardoor de spieren en gewrichten soepel blijven. Enkele dagen in de week een paar kilometers wandelen of fietsen draagt bij aan de fysieke fitheid. Je doet dat ook door gezond en met mate te eten en voldoende rust te nemen. De geestelijke vermogens houd je op peil door je hersenen steeds te prikkelen door nieuwe dingen te leren en te doen. Dit doe je bijvoorbeeld door een nieuwe taal te leren. Onderhoud van je akra heeft te maken met het herstel van de communicatie met het goddelijke aspect in je; leer te vertrouwen op je intuïtie, de zachte stem van binnen. Hierdoor (her)ontdek je je talenten en je levensdoel op aarde.

Witte evangelie in een zwarte verpakking

Het tweede onderwerp op deze Kwasida Winti lezing was de brainwash, indoctrinatie en massa hypnose die wordt voortgezet door de inzet van zwarte pastoors en dominees. De kerken lopen leeg, dus heeft men de strategie bedacht om Afro-Surinamers geketend te houden in het christelijk godsconcept door de zwarte pastoors en dominees naar voren te schuiven om de witte boodschap in te kleuren. Het is een beproefde camouflage techniek. Het zijn de vertegenwoordigers van de Afro-Surinaamse Bourgeoisie, mensen die hun macht of status ontlenen aan hun vermogen, opleiding en werk. Zij lijken op de gewone zwarte kerkgangers, maar zij zijn feitelijk degenen die de mentale slavernij van het christendom een zwart kleurtje geven. Daarnaast krijgen zwarte schoolmeesters en juffen de ‘ere’ taak om tijdens kerkdiensten delen uit de Bijbel voor te lezen. Maar het zijn slechts kruimels die zij krijgen toegeworpen omdat zij zelf nooit uit de evangeliën mogen voorlezen. Dat voorrecht is voorbehouden aan de ‘echte geestelijken’.

De pijnlijke waarheid

Durven de christelijke Afro-Surinamers de waarheid onder ogen te zien? Kunnen ze erkennen dat ze zijn geprogrammeerd in een wit geloofssysteem met een witte Jezus als God, Maria als moeder van God, witte engelen, witte heiligen met als doel onderdrukking van je eigen Afrikaanse identiteit? Wie ooit spiritueel verder wil groeien zal de laatste bondage van slavernij, het christelijk geloof, het laatste restje van de mentale slavernij van zich af moeten werpen. De claim van het christendom uniek te zijn en dus ‘Waar’ te zijn, klopt trouwens niet met de historische feiten. Het verhaal van de maagdelijke geboorte, dood en herrijzenis van Jezus is nagenoeg identiek aan dat van Horus uit de Egyptische mythologie en Krishna uit de kosmologie van ‘het’ Hindoeïsme.

De naakte waarheid

De pastoors en dominees leren de goedgelovige Afro-Surinamers in de kerk om te luisteren en te geloven, niet om zelf na te denken. Indien zij ooit de moed opbrengen om zelf hun eigen research te doen, zullen ze versteld van staan hoe ze zijn voorgelogen door de zwarte pastoors en de zwarte basia in dienst van de christelijk kerk. Jezus komt niet terug om wie dan ook te redden van het kwaad of doen verrijzen uit de dood. Jezus streed voor zijn eigen joodse volk dat zuchtte onder het bewind van de meedogenloze Romeinen. Net zoals Nelson Mandela in opstand kwam tegen het apartheidsregime van Zuid Afrika en Martin Luther King Jr. dat deed voor de African Americans tegen rassendiscriminatie in de US of A.

Winti is nu ook gebaseerd op een eigen theologie en theorie. Een Winti lezing met trowe watra en dron solo kan nu ook gewoon op straat op zondag, in Nederland, het land van de koloniale machthebbers die Winti in Suriname hadden verboden. Voorwaar een historische dag.