DENK slaat toe en overig links kijkt er naar

Nederland heeft sinds enkele maanden een nieuwe partij erbij. Een partij die ontstaan is door het uittreden van twee PvdA Kamerleden uit de fractie van deze partij. Het waren klaarblijkelijk twee Kamerleden die zich niet wilden conformeren aan het afgesproken fractiebeleid. Door hun uittreden hebben de beide Kamerleden besloten samen verder te gaan, door het oprichten van hun eigen partij genaamd 

DENK is een partij met linkse roots, die door zijn optreden in de Kamer dat ook laat zien. En het is een partij die door gaat waar de traditionele linkse partijen stoppen. Oftewel niet bang zijn om vragen te stellen over zaken, waarvan de Nederlandse bevolking het fijne ervan willen weten. DENK is ook een partij die naast het eurocentrisch gedachtegoed, ook het multicultureel gedachtegoed in de schijnwerpers wil zetten. Dit doen zij door het in het daglicht te bespreken, dan in de achterkamers van de politiek,  Door deze tactische en strategische politieke aanpak, weet DENK vele niet witte Nederlanders aan te spreken. Dus de Nederlanders van niet Westerse afkomst!

DENK is een partij met linkse roots, die door zijn optreden in de Kamer dat ook laat zien.

De partij van de twee uitgetreden PvdA Tweede Kamerleden, heeft weliswaar nog een lange weg te gaan, als het gaat om haar standpunten aangaande het buitenlands beleid. Maar gaandeweg zullen zij hun eigen onafhankelijke en kritische politieke visie daarin weten te vinden. 

Sylvana Simons

In het huidige maatschappelijke en politieke discours, is het gebleken dat de traditionele politieke partijen  geen duidelijk standpunt weten te nemen in deze. Het schijnt dat de politiek alleen van zich laat horen als het om bepaalde onderwerpen gaat, die goed passen binnen hun nationale en internationale agenda. Wat wel opvalt is dat men nauwelijks het vermogen heeft om zich een beeld of mening te vormen, over de historisch gerelateerde zaken van de Nederlandse Afrikaanse diaspora. En dit zelfs in het licht van het .

Het schijnt dat de politiek alleen van zich laat horen als het om bepaalde onderwerpen gaat, die goed passen binnen hun nationale en internationale agenda.

Door deze ongeïnteresseerde houding van de Nederlandse overheid, is het weliswaar verklaarbaar waarom de welbekende Sylvana Simoms zich aangetrokken voelt tot een partij al DENK. 

Lees ook 

Mevrouw Sylvana Simons heeft zich de afgelopen tijd gemanifesteerd als activiste voor de nazaten van de Afro-Nederlanders. Een activiste die zich de mond niet laat snoeren en tegelijkertijd gebruik maakt van haar mediakanalen om de echte koloniale historie en denken aan de kaak te stellen. Door haar moedig optreden heeft ze ook de onderbuik gevoelens van vele bekende en onbekende witte Nederlanders naar boven gehaald. De koloniale eurocentrische onderbuik gevoelens, die mede gevoed zijn door het nationale onderwijssysteem. 

Onlangs heeft , om haar activisme om te kunnen zetten in politieke actie. Maar haar besluit tot politieke activisme word toegejuicht door velen die haar strijd begrijpen en ondersteunen, maar niet door een gros van de witte Nederlandse onderdanen.

Onlangs heeft Sylvana Simons zich aangesloten bij DENK, om haar activisme om te kunnen zetten in politieke actie.

Als men de verschillende reacties analyseert, valt het op dat je pas een geïntegreerde en geaccepteerde niet witte Nederlander bent, als je je afkomst en historie verloochent en zich volledig conformeert aan de witte Nederlandse cultuur en maatschappij. Door deze weerbarstige gesloten houding van de witte meerderheid van de bevolking, krijgen politieke activistische partijen als DENK, de mogelijkheid om de onvrede van de minderheid om te vormen tot een groot deel van hun electoraat. 

Overig links kijkt er naar 

In Nederland zijn er verschillende politieke partijen met een linkse of rechtse signatuur. De huidige politieke partijen in het land hebben door hun eenzijdige kijk op het maatschappelijke discours, niet in de gaten dat er ook andere zaken spelen binnen hun niet witte achterban. Door deze eurocentrische kijk op zaken, voelen vooral de niet witte leden van deze politieke partijen zich niet begrepen of vertegenwoordigt in de nationale politieke arena. En indien zij vertegenwoordigt zijn, worden de zaken die hun regarderen niet op de politieke agenda gezet. 

Door deze eurocentrische kijk op zaken, voelen vooral de niet witte leden van deze politieke partijen zich niet begrepen of vertegenwoordigt in de nationale politieke arena.

Traditioneel zijn vele niet witte Nederlanders lid van een linkse politieke partij. Maar deze partijen laten het helaas afweten! Door het negeren van hun zaken door de traditionele linkse politieke partijen, maakt de links georiënteerde activistische politieke partij DENK, gretig gebruik van deze onvrede, die klaarblijkelijk vertaald kan worden in zetels in de Tweede Kamer. 

DENK laat door deze praktische en handelende denkwijze zien, dat zij sowieso de gevoelige snaren binnen de samenleving weten te raken en de overige linkse politieke partijen een tactische en strategische 'loer' hebben gedraaid. 

DENK slaat toe en overig links kijkt er naar!