De betekenis van de film "Hidden Figures"

De film is een waargebeurd verhaal over drie top wiskundige Afro-Amerikaanse vrouwen, die in de roerige apartheidsjaren van segregatie in Amerika, hun intellectuele kennis lieten gelden. Het waren drie vrouwen die allen hoogbegaafd waren en uitmunten in hun vakgebeid der wiskunde (algoritme en meetkunde).

Deze film heeft mij als Afro-Nederlander zeer geraakt, omdat het laat zien hoe onder de meest moeilijke omstandigheden zwarte Afrikaanse mensen toch kunnen floreren en tegelijkertijd overleven. Los daarvan is Kennis MACHT! De dames lieten op een briljante manier aan de witte man en vrouw zien dat zij intelligenter dan hun waren. En de toenmalige machts onderdrukker kon hoe dan ook niet om hen heen. Zij waren als enige in staat om de juiste baan te berekenen voor de ruimtereis van astronaut .

De dames waren ook baanbrekend op het gebied van computertechnologie van het bedrijf IBM. Maar naast dit alles hadden zij ook te maken met racisme en discriminatie jegens hen.

Trailer Hidden Figures

​ Hidden Figures is een film die de kracht van de Afro-Amerikaanse vrouw laat zien. Maar ook:

  • hoe strijdbaar zij zijn;
  • hoe verstandig zij zijn;
  • hoe zorgzaam zij zijn;
  • hoe verzorgd zij zijn;
  • hoe zij de juiste partnerkeuze maken;
  • hoe vasthoudend zij zijn als het gaat om kennisverwerving en promotie.

​Ik ben persoonlijk trots op de zwarte Afrikaanse vrouw in het algemeen en deze drie Afro-Amerikaanse vrouwen, die hun goede wil en kennis hebben laten gelden in deze wereld.