Bijlmer Centrum, het gebied waar ik voor ga!

Politiek is hard en vol valkuilen. Maar het is ook een eervolle manier om het volk te dienen op landelijk of lokaal niveau. In mijn geval heb ik gekozen om het volk van Amsterdam Zuidoost te dienen op lokaal niveau vanuit de politieke partij (PvdA) en wel als kandidaat voor de Stadsdeelcommissie Bijlmer Centrum, lijst 2 nummer 2 van de kieslijst. Het is voor mij een eer om mij verkiesbaar te stellen en ik hoop dat de kiezers van Bijlmer Centrum dit met hun stem zullen accorderen. Dus gewoon door op mij te stemmen! 

Inmiddels zult u zich afvragen wie ik ben! Ik ben Stephano Albert Stoffel en woon meer dan 20 jaar in Bijlmer Centrum en wel in de Amsterdamse Poort. Mijn identeit is Surinaams-Nederlands ofwel Afro-Europeaan en ik ben geboren in Paramaribo (Suriname). 

Het lijkt mij in deze ook goed om aan te geven waarom ik lid ben van de PvdA. Ik ben sinds 2013 actief lid van de . In 2014 ben ik door de leden gekozen als Secretaris en deze functie oefen ik nog steeds uit namens de leden. De Partij van de Arbeid is een linkse partij, een sociaal-democratische partij. Een partij die mij qua politieke en "maatschappelijke" waarden aanspreekt. Dus een brede politieke partij! Ik ben als individu heel sociaal en behulpzaam, en dat zie ik terug in de sociaal-democratie. Maar ik moet wel aangeven dat ik het niet altijd eens ben met de partij! Maar ondanks dat is het geen reden voor mij om over te stappen naar een andere politieke partij. 

Als kandidaat van Bijlmer Centrum wil ik natuurlijk voor de kiezers ofwel bewoners aan de slag volgens het .

Dus daarom is het belangrijk dat u op 21 maart aanstaande op mij stemt!

Als ik door u gekozen wordt, zal ik mij hard maken voor onder andere de volgende drie belangrijke speerpunten, met name:

1.    Meer bewoners uit de Bijlmer aan het werk aan de ArenA-kant van het spoor.

2.    Betaalbare woningen, ook in het Arenagebied, voor jong en oud samen.

3.    Een speciaal bewonersbudget voor een opknapbeurt, te beginnen in Venserpolder.

Alvorens ik verder ga is het ook belangrijk om aan te geven dat ik vele jaren binnen het sociaal domein heb gewerkt in Zuidoost, voor onder andere Welzijnsorganisaties BZO en Alcides als Activiteitencoördinator. En momenteel ben ik werkzaam als ZZP'er. In de afgelopen jaren heb ik ook opdrachten uitgevoerd voor verschillende kinderdagverblijven in Zuidoost. Dus de kleine ondernemers! Ik ben ook in het verleden actief geweest voor de Evangelische Broeder Gemeente Nederland in Amsterdam Zuidoost, toen het nog gevestigd was in Kerkcentrum De Nieuwe Stad. Daarnaast ben ik een tijdje kort actief geweest met woningbouwzaken via de Huurdersvereniging Amsterdam en als lid van de Ledenraad van Woningbouw Stadgenoot. 

Opleiding - In mijn school- en studiecarriere heb ik allereerst algemeen middelbaar onderwijs doorlopen en daarna technisch onderwijs richting Bouwkunde. Hierna heb ik vanwege persoonlijke omstandigheden sociale studies gedaan aan de Hogeschool van Amsterdam en aan de Vrije Universiteit. 

Zoals ik eerder heb aangegeven woon ik meer dan 20 jaar in Bijlmer Centrum en heb ik in die periode veel voorbij zien komen tot op heden nog aan toe. Hierbij denk ik onder andere aan:

  • de bouw van het Ajax voetbal Arena;
  • het ontwikkelen van het Arenagebied;
  • het nieuwe Bijlmer station;
  • het renoveren van de Amsterdamse Poort;
  • het openen van nieuwe horeca gelegenheden en hotels;
  • het bouwen van sociale huur- en koopwoningen;
  • het opstarten van de World of Food en het Bijlmer Park Theater;
  • het Bijlmer Park;
  • het opstarten van een internationale school;
  • het bouwen van een nieuwe ING hoofdkantoor.

​Al deze zaken zijn gebouwd of nog in aanbouw in Zuidoost en met name in Bijlmer Centrum. Ik moet er wel bij aangeven dat bepaalde voorzieningen naar mijn mening veel beter konden zijn gebouwd qua grote of ruimte en functionaliteit. Want Zuidoost is geen dorp, maar in feite een middelgrote stad! In ieder geval heeft mijn partij, de PvdA, altijd zijn best gedaan om deze zaken voor mekaar te krijgen. Maar er moet nog veel meer gebeuren! 

In Bijlmer Centrum wonen verschillende etnische groepen, net zoals elders in Amsterdam. Deze etnische groepen moeten de ruimte krijgen om zich te kunnen uiten over allerhande zaken waarmee zij te maken hebben. In dit licht wil ik aangeven dat ik altijd mijn best zal doen namens al deze etnische groepen, als zij mij kiezen als hun lid voor de Stadsdeelcommissie.

Afro-Nederlanders - Het lijkt mij goed om als Afro-Nederlander in de diaspora ook aan te geven dat ik de gemeenschap zeker begrijp als het gaat om het slavernijverleden, racisme en discriminatie. Maar ook als het gaat om zaken uit de koloniale jaren, zoals het AOW-gat, die niet goed is geregeld. De jongeren zijn ook belangrijk en zij doen heel goed werk op onder andere het Weekend College, zowel in de schoolbanken als ook bij het overdragen van kennis ter bekrachtiging van hun identiteit, zelfvertrouwen en maatschappelijke vaardigheden. Verder zijn er ook Afro-Nederlanders die uit meer landen afkomstig zijn dan Suriname en de Koninkrijks gebiedsdelen. Voor hun sta ik natuurlijk ook open om hen te versterken in hun ambities. Tevens ben ik ook initiatiefnemer en beheerder van de Facebooksite

Het is momenteel campagnetijd en ik ben net als alle kandidaten van politieke partijen ook actief campagne aan het voeren in Amsterdam Zuidoost, maar in het bijzonder Bijlmer Centrum.

Campagneactiviteit in het kader van de Buurtbivak Zuidoost bij voetbalsportcentrum Zuidoost United

Tijdens deze periode ben ik er om naar u te luisteren en ook om mij verder te oriënteren. Maar u kunt mij in de tussentijd ook alvast volgen via verschillende sociale media, zoals , en .   

Amsterdam Zuidoost is een prachtig en mooi Stadsdeel in het algemeen en Bijlmer Centrum in het bijzonder. Een gebied in het Stadsdeel waar ik met trots mag zeggen dat ik er woon en onderdeel van ben.

Bijlmer Centrum, het gebied waar ik voor ga!