Nana en Jezus gaan niet samen

Ay' mi Gado! waarom haten de witte mensen ons zo?

De license to kill van de slavenhouders waarmee zij ons toentertijd in het openbaar konden executeren is overgedragen aan hun afstammelingen in politie uniform. Door middel van etnische profilering verschaffen zij zich een alibi om ons nu in het openbaar te executeren door wurging of door ons dood te schieten. Ze willen ons kennelijk doen geloven dat het leven van een zwart mens niets waard is en zij daarom, met hun Walther P99QNL 9 mm dienstpistool op de heupen, gemachtigd zijn om ons als beesten af te maken. Waarom haten zij ons zo?

Het is voor witte mensen kennelijk niet te vatten dat wij na de katibo, de vernederingen, verkrachtingen en het uitmoorden van onze voorouders toch ons zelfrespect hebben behouden en door bewustwording van de waarde van onze Afrikaanse roots op intelligente, temperamentvolle en assertieve wijze onze rechtmatige plaats op deze aardbol opeisen.

Waarom haten zij ons?

Het zijn juist de witte mensen die ons tijdens hun trans-Atlantische slavenhandel als werktuigen gebruikten om van hun suiker-, koffie- en katoen plantages winstgevende ondernemingen te maken. Het is dankzij ons bloed, zweet en tranen dat zij hun fortuin verdienden en hun koninklijke paleizen en steden konden bouwen en verfraaien. Waarom haten zij ons dan? Haten ze ons omdat wij ondanks de ontmenselijking van onze broeders en zusters tijdens de Afrikaanse Holocaust en de voortgaande discriminatie toch uitblinken in wetenschappen, handel, sport, muziek, kunst en andere artistieke activiteiten? Wurgen en schieten ze ons dood in een poging om ons te ontmoedigen vooruit te willen komen? Als het hun strategie is om ons monddood te maken en ons zo in hun slavenhokje terug te drijven is dat gedoemd te mislukken. Die tijd is echt passé en komt nooit meer terug!

Witte hemel

Eerst construeerden de slavenhouders de mythe dat zij door hun god als zijn favoriete volk waren uitverkoren en dat wij door diezelfde god vanwege onze als afgodisch en diabolisch gekarakteriseerde religieuze overtuigingen waren vervloekt. Op grond van bewust valselijk uitgelegde bijbelse teksten moesten wij hen daarom als onze ‘meester’ gehoorzamen en onderdanig zijn.

Zie hier de grondslag van het witte superioriteisdenken ofwel het waanidee dat witte mensen meer waard zijn dan zwarten. Het is enkel en alleen vanwege manipulaties door middel van het christelijk geloof dat de Portugese, Hollandse, Engelse, Franse en Spaanse plunderaars met goedkeuring van de Rooms Katholieke kerk onze vaders en moeders straffeloos mochten uitmoorden en hun woongebieden koloniseren. Waarom? Wij waren geen christenen en zij beschouwden ons daarom niet als mensen. De rechten die toen al het leven en eigendom van mensen beschermden waren op ons daarom niet van toepassing. Althans, volgens paus Johannes XXIII. Maar die geconstrueerde witte god is niet gran Gado Keduampon, God almachtig van onze Afrikaanse voorouders. Onze bigisma wisten wel beter maar ze speelden het spelletje mee om te kunnen overleven.

Onze haters maakten ons wijs dat wij door onze Afrikaanse spirituele- en religieuze oriëntatie regelrecht op hel en verdoemenis afstevenden. Ze prentten ons vanaf de basisschool in dat onze enige redding uit dat noodlot was om hun witte Jezus als onze verlosser te aanbidden en een witte Maria tot in het uur van onze dood als onze bun mama te vereren. Wij werden tegelijkertijd gedwongen om onze bloedeigen kabra af te wijzen. Zodoende zouden we toch nog kans maken op een plaatsje in het achterhoekje van hun witte hemel en ons mogen verheugen op een eeuwig leven in dankbare onderdanigheid.

Witte na-apers

De witte mensen indoctrineerden ons met het idee dat er niets goeds aan ons was en leerden ons op hun scholen dat de Afrikaanse cultuur barbaars en achterlijk was. Wij konden net als hen ‘verheven’ worden indien we maar onze Afrikaans/ Surinaamse folklore met muziek en dans, koto en angisa afzwoeren en onszelf dus verloochenden. Ze manipuleerden onze hersenen zodanig via het onderwijs en de media dat wijzelf in onze inferioriteit gingen geloven. Terwijl zij ons door de overvloedige hoeveelheid melanine in onze huid portretteerden als zwarte apen zijn zij nu onze na-apers in hip hop, Reggae, Rock & Roll en trendy subculturen. Gedreven door intrinsieke hebzucht en nijd willen zij nu graag een graantje meepikken van dezelfde cultuuruitingen die zij voorheen als achterlijk en barbaars afwezen.

Wist jij dat witte na-apers als Pat Boone en Elvis Presley meer geld verdienden aan ‘Tutti Frutti’ dan Little Richard, de godfather of Rock & Roll die het nummer schreef en als eerste uitbracht?  Is het je ook opgevallen dat de kinderen van onze haters nu ook ‘rappen’, salsa en R&B precies op de tel dansen? En dat ze hun lippen en andere lichaamsdelen met botox opvullen? Soms liggen deze wannabees uren op de zonnebank bruin te bakken en recreëren ze als heuse zonneaanbidders bij warm weer op het strand met als enig doel bij te kleuren zodat zij een toti (klein beetje) als ons kunnen uitzien. Moeten we vanwege onze muzikaliteit, artisticiteit en melanine doodgeslagen, doodgeschoten en gewurgd worden?

Het witte ideaal

De Europeanen beschouwden zichzelf van oudsher als de ideale mens en door de systematisch toegepaste hersenspoeling via het christelijk onderwijs, de kerk en haar partners in crime, vonden we het moeilijk te accepteren dat we zwart zijn, dikke lippen, ronde lichaamsdelen, kroeshaar en een brede neus hebben. We ontwikkelden een laag zelfbeeld omdat onze hersenen vanaf onze kinderjaren bewust werden vergiftigd met leugens over onze inferioriteit. Dus maakte mijn zus haar haren glad met curly en straight, bleekte haar huid (met Ambi Skin Toning Cream) en draaide tijdens het praten geforceerd haar tong om een Nederlands accent na te bootsten. Mijn zus koos daarom ook voor een witte huwelijkspartner zodat zij kinderen met glad haar kon krijgen. Zij had goed onthouden wat mijn lieve oma haar vanaf de eerste dag dat ze geslachtsrijp werd had ingefluisterd: “Dina mi pikin,  yu musu opo yu kloru”. Het waren desperate maar tot mislukking gedoemde pogingen om haar kansen op acceptatie door haar witte idolen te vergroten.

We gingen niet alleen naar hun kinderdagverblijf, voorschool, basisscholen, voortgezet- en beroepsonderwijs om ons als mens te ontwikkelen. Dat deden wij ook vanuit de hoop dat als wij aan al hun eisen voldeden, zij ons zouden tolereren en, wie weet, ooit als gelijkwaardig accepteren. De realiteit is dat we zelfs na het behalen van onze hoge school- en academische kwalificaties toch niet in hun organisatieplaatje passen. En je weet zelf heel goed dat als je toch door ‘positieve actie’ een plek binnen hun bedrijf bemachtigt jouw witte leidinggevende, een wolf in schaapspak, bij de eerste de beste ‘reorganisatie’ zijn kans grijpt om jou als zwarte medewerker eruit te gooien.

Zijn ze bang of onzeker?

Onze Afrikaanse voorouders die zich tijdens de slavernij als vrijheidsstrijders verzetten tegen de systematische uitmoording, verkrachting en verminking van onze broeders en zusters, werden in het openbaar gegeseld, opgehangen of levend verbrand. Die bestraffingen waren aan de ene kant bedoeld als afschrikking voor andere tot slaafgemaakten met revolutionaire inborst. Maar de ontmenselijking van onze Afrikaanse voorouders werd na de oersaaie zondagochtend kerkdiensten met eentonige orgelmuziek ook als het echt ‘niet te missen’ zondagmiddagvermaak aan de gegoede witte burgerij gepresenteerd.

Zijn de afstammelingen van de slavenhouders ergens bang voor? zIjn ze onzeker?

Hoe dan ook, ze zien dat we merkkleding aantrekken, in mooie huizen wonen, in dure auto’s rijden, onze eigen business runnen en op hun hoge scholen en universiteiten afstuderen. Het is voor hen kennelijk een doorn in het oog dat wij langzaam maar zeker door keihard werken hoger de maatschappelijke ladder opklimmen. Ze kunnen het zich niet voorstellen dat door intelligent gebruik te maken van onze talenten wij, net als zij, ‘luxe artikelen’ kunnen aanschaffen. De haters dachten dat die goederen behoorden tot de witte billetjes privileges, speciaal voor de zogenaamde uitverkorenen.

Dus is de jacht op ons geopend en gaan ze etnisch profileren, schieten, wurgen en trappen ze ons dood of laten ze ons bijten door hun honden die speciaal op zwarte mensen zijn afgericht. Ze krijgen kennelijk een kick om te zien hoe onze benen worden kapot gebeten terwijl we al met onze armen in de handboeien op onze rug geen enkel verzet kunnen of willen plegen tegen de fake arrestatie.

“I can't breathe”

Door hun aanstelling als politieagent hebben ze van hun witte puntmuts bazen een license to kill, kunnen ze met hun knie in onze keel de luchttoevoer naar onze longen afsluiten en onze hulpgeroep “I can’t breathe” negeren. Waarom voeren ze dergelijke executies in het openbaar uit? Juist ja, net als hun voorvaderen toentertijd; om een voorbeeld te stellen. Die gewetenloze beulen laten zich niet afschrikken omdat een voorbijganger de executie filmt, integendeel! Het heeft er alle schijn van dat die slachters daardoor juist nog meer plezier beleven aan hun gruweldaad vanuit de wetenschap dat hun laffe moord ter lering en vermaak via YouTube bij hun achterban terechtkomt. Zo tonen ze de wereld hoe je eigenhandig een zwart leven afknijpt.

Denk je dat het allemaal in Amerika gebeurt en dat het in Nederland niet zo een vaart loopt? Er zijn binnen de gelederen van de Nederlandse politie genoeg trigger happy witte sheriffs en cowboys die als copy cats graag een keer het Journaal willen halen. Uit onderzoek blijkt dat een witte verdachte meestal in het been wordt geschoten om te voorkomen dat hij vlucht. Een zwarte verdachte wordt geëxecuteerd door hem gericht een 9 mm kogel door zijn borstkas of nek te jagen. 

Daarom haten ze ons

Ondanks hun brainwash- campagnes hebben we onze roots leren waarderen en dragen we onze Afrikaanse religieuze- en spirituele identiteit met gepaste trots uit. Omdat ze wanhopig worden van de progressie die wij maken willen ze ons tonen dat het leven van een zwart mens niets waard is. Ze denken kennelijk dat wij daardoor zo worden afgeschrikt dat we met de staart tussen de benen in het slavenhokje teruggaan. Maar die tijd is passé en komt echt niet terug. Het is voor witte mensen niet te vatten dat wij na de katibo en de genocide op onze voorouders toch ons zelfrespect hebben behouden en op intelligente, temperamentvolle en assertieve wijze onze rechtmatige plaats op deze aardbol opeisen.

Kenneth Vers Babel

Kenneth Vers

Afro Theoloog

Kenneth Vers Babel is afro-theoloog / geestelijk verzorger en directeur van Paradigma Spiritual Counseling, Consultation & Coaching.