Steven Cheng Moon

Arts Steven Cheng Moon: Covid-19 vaccin is net als hartmedicijnen

Steven Cheng Moon, arts cardiologie, lid van het Covid Urgent Team, aan het woord over COVID


Ik ben 29 jaar, van creools-hindustaanse afkomst en geboren in Suriname. In mijn omgeving en gezin staat familie  en bovenal ook zorgen voor de ander bovenaan. Deze waarden probeer ik zoveel mogelijk mee te nemen in alles wat ik doe. Zo ook  in mijn werk als arts cardiologie in het OLVG oost.

Deze waarden zijn ook mijn drijvende kracht om vrijwillig de straat op te gaan met het Covid-19 Urgent Team. Dit doe ik om mensen te informeren over Covid-19  en om vragen te beantwoorden over Covid-19 en het vaccin.

Het COVID Urgent Team in het veld

Zowel Covid-19 als hart- en vaat, hoewel verschillend, hebben overeenkomsten. Beiden treffen ons (lees Afro-Nederlanders) meer en ook ernstiger. Bij Covid-19 zijn er 2 tot 4 keer meer ziekenhuis opnames bij mensen van niet westerse achtergrond.

In de eerste golf was er voor elke 2 overledenen, 1 sterfte meer bij mensen met een niet westerse achtergrond (meer nog bij Surinaamse en Turkse komaf). Dit is deels te verklaren door meer aanwezigheid van onderliggende risicofactoren (suikerziekte,hoge bloeddruk, ongezonde leefstijl), en mogelijk ook andere factoren zoals sociaal economische status.

Dagelijks zie ik de negatieve gevolgen van zowel Covid-19 als hartziekten in het ziekenhuis. Daarom zet ik in op preventie buiten het ziekenhuis. Preventie (voorkomen is beter dan genezen) is hierbij ons krachtigste middel en enorm belangrijk. Preventie geeft ons kracht in eigen hand om onze gezondheid te beschermen.

Ik hoop door preventie de gezondheid  van mijn medemens te beschermen en te bevorderen. Niet om iemand ergens toe te dwingen, maar juist om informatie te geven.

Voor mij is het Covid-19 vaccin net als hartmedicijnen. Beide vormen van medicatie helpen ons namelijk door de kans zo klein mogelijk te maken dat iemand ernstig ziek wordt, of nog erger, komt te overlijden. Dat is preventie.

Covid-19 rijkt daarbij veel verder dan onszelf, wegens de besmettelijkheid.

Helaas is er veel desinformatie met een boodschap van angst en wantrouwen, informatie die niet gebaseerd is op feiten. En deze informatie bereikt de kwetsbaren in de samenleving. Juist mensen die baat hebben bij een vaccin.

Zo ook een oudere Surinaamse hartpatient  die ik sprak op de markt in Ganzenhoef. Hij had zich niet laten vaccineren omdat hij bang was meer last van zijn hart te krijgen. Na uitleg dat hartpatienten juist meer gebaat zijn bij een vaccin en ook het beantwoorden van zijn vragen, wist hij al snel wat hem te doen stond.

Als ik nadenk over de grotere risico’s bij Afro-Nederlanders, zet ik mij vooral ook in voor mijn kwetsbare community. Ik hoop dat mensen verder kijken dan zichzelf en vooral ook zelf kijken naar de cijfers en de feiten.


Het “Covid Urgent Team” bestaat uit bezorgde burgers in de Afro gemeenschap die zich bundelden om het disproportionele aantal Covid infecties en doden in de Zwarte gemeenschap tegen te gaan met een campagne tegen misinformatie. 

Het CUT heeft sinds haar oprichting informatiebijeenkomsten gehouden in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam en is regelmatig te gast bij radiostations die door de Afro gemeenschap beluisterd worden. 


Steven Cheng Moon

Steven Cheng Moon

Arts

Steven Cheng Moon is arts cardiologie en lid van het Covid Urgent Team