Artikel1 is here to stay!

De partij van Sylvana Simons, ,  heeft het helaas niet gehaald. Maar als Afro-Nederlander moet ik zeer zeker bekennen dat ik haar een plaats in onze Tweede Kamer der Staten Generaal zeker gunde! Zij heeft ongeacht alles haar nek uitgestoken voor vooral de Afro-Nederlander en de LGBT gemeenschap.

Een ding kan ik nu met zekerheid vaststellen, dat de gemarginaliseerde en migranten Nederlander heeft laten zien dat zij er toe doen. Hun electorale macht hebben zij bij deze laten zien. Hun electorale macht die helaas ten koste gaat van de traditionele landelijke partijen.

Wat wel zuur is, is dat er helaas geen enkele Afro-Nederlander in de nieuwe Tweede Kamer aanwezig zal zijn. Dit geeft weer aan dat er nog werk aan de winkel is.

Een kundige en sterke vrouw heeft medenamens alle afro Nederlanders haar idealen op de kaart gezet. And she is here to stay!