KVB

Afro-Surinaamse jongeren raken spiritueel verward en depressief door afkodré in christelijke sekten

Een deel van onze jongeren hebben zich, na jarenlange indoctrinatie in de christelijke sekten, eindelijk bevrijd uit de greep van zelfverklaarde profeten, apostelen en andere knechten van de witte superioriteitswaan. Maar die systematische brainwashing heeft zijn tol geëist. Veel van deze millennials hebben de kerk gedesillusioneerd verlaten en werden daarna depressief en spiritueel verward. Enkelen werden zelfs suïcidaal door gebrek aan een religieus alternatief en hoopgevend levensperspectief en omdat zij spiritueel gezien, tussen was en schip kwamen te zitten.

Maar de Afrikaanse spirit is onbreekbaar. Onze millenials zullen zich vroeg of laat, ondanks de brainwashing en indoctrinatie van de kerkvorsten, herenigen met hun onderliggende Afrikaanse spiritualiteit. Ingeta!  

Tussen wal en schip

Veel van deze spiritueel verwarde jongeren komen uit gezinnen met ouders die, om wat voor reden dan ook, niets met die Winti dingen te maken willen hebben. Sommige van deze ouders namen hun toevlucht tot de kerk, uit angst voor de verwaarloosde familie kunu (intergenerationele spirituele belasting). Hun kinderen werden vanuit onwetendheid over- en afkeer voor Winti opgevoed. Maar sommige van deze jongeren deden soms ook nare ervaringen op met enkele gewiekste wisiman. Begrijp me goed, er zijn deskundige en integere duman/ du-uma die hun vak verstaan en het belang van hun roeping om de mensheid te dien, inzien. Daarnaast zijn er ordinaire kwakzalvers en oplichtende wisiman/ wisi- uma, die Winti een slechte naam bezorgen. Door die traumatisch, nare ervaringen keerden onze millenials, net als hun ouders, Winti de rug toe en zochten ze hun heil in de kerk. Ze belandden in deze sekten in handen van zelfverklaarde messias, ‘heiligen’ en andere christelijke sprookjes vertellers.

Als je Winti leerde verachten en erachter komt, dat in de sekte waarin je bent beland christelijke afkodré wordt bedreven, slaat de spirituele verwarring ongenadig toe

Door die eeuwenlange hetze over Winti, kregen onze millenials dat negatief beeld over de religie van de Afrikaanse voorouders met de paplepel toegediend. Onze millenials zijn daarna door de handlangers van de witte superioriteitswaan geestelijk bewerkt en werd hun Afrikaanse spirituele identiteit verder de kop ingedrukt. Zij zijn daardoor spiritueel verward geraakt en zoeken naar houvast. Het vereist geen ingewikkelde literatuurstudie om te reconstrueren wat het fundament van het West Europese christendom is. Anno 2022 kun je, door middel van een eenvoudige Google search, zelf heel goed vaststellen wat echt afkodré is.  

Christendom, dat is pas afkodré!

Ik ga fast forward, met zevenmijlslaarzen door het christelijk verhaal. In dit sprookje werd Maria door de engel Gabriel zwanger gemaakt en mocht de timmerman Jozef het huwelijk met zijn maagdelijk zwangere vrouw niet ‘consumeren’. In het jaar 325 werd tijdens het concilie van Nice, onder leiding van de Romeinse keizer Constantijn, bepaald dat Jezus als God en zoon van God zou worden aanbeden. Maar hij noemde zichzelf de Mensenzoon en nooit zoon van God. Maria werd later tot heilige verheven en wordt met de zelf-hypnotiserende rozenkrans als ‘moeder van god’ aanbeden.

Maar een door mensen geconstrueerde christelijke afgod met blond haar en blauwe ogen, is niet te vergelijken met de Ultieme Realiteit, de Oerbron, Mawusɛ (Universele Ziel) of Schepper van het Universum. De wijze waarop het christelijk verhaal in elkaar werd gezet, past haarscherp in de tekstboek-definitie van afkodré. Door gebruikmaking van dat ‘goddelijk’ verzinsel wordt onder onze jongeren angst gezaaid en worden ze tot onderdanigheid gedwongen tegenover de ‘heiligen’ in de sekten.

‘Heiligen’ in de sekten

Ik heb WhatsApp berichten en e-mails van deze om hulp schreeuwende jongeren. De informatie werd mij in mijn functie als gecertificeerde Winti Geestelijk Verzorger toevertrouwd. Ik doe daarom geen mededelingen over de identiteit van de melders. Enkele voorbeelden. In die christelijke sekten worden de handlangers van de jezussen ‘heiligen’ genoemd en worden ook als afgoden vereerd. Sekteleden die door de geestelijke manipulatie spiritueel in disbalans zijn geraakt, krijgen in deze sekten een wasi (kruiden bad) van de duman en du-uma. De sekten zijn hierdoor perfecte vijvers voor de vangst van nieuwe clientèle.   

Dus, terwijl de Afrofobische sekte lakeien onze millennials voorhouden dat Winti gelijk is aan afkodré, worden in naam van hun blonde afgod, handelingen in de kerk uitgevoerd die ze in Winti als afgodisch afkeuren. Dit roept bij mij het beeld op van de dief die jouw portemonnee afpakt, hard wegrent en door de drukke winkelstraat naar anderen wijst, terwijl hij roept: “Houd de dief!" Ik zie ook paralellen met de ‘weldoener’ die jou eerst een mes tussen de ribben steekt en vervolgens aanbiedt om met bijbelse teksten je wond te genezen. Onze jongeren voelen zich geestelijk gemanipuleerd door al die ‘wonderdoeners’ in de sekten.

“Baba, ik ben geestelijk gemanipuleerd”

Informanten schetsen mij het beeld van de zogenaamde uitdrijvingen die in de homofobische sekten plaatsvinden. Aan jongeren, die nog worstelen met hun seksuele geaardheid, wordt voorgehouden dat ze worden bezeten door homoseksuele en lesbische demonen die uit hun lichaam moeten worden gedreven. Er worden seminars georganiseerd over de gevaren van Winti waarin de sektebazen lectuur (geen literatuur) verkopen. Van sekteleden wordt verwacht dat ze, als bewijs van dankbaarheid voor hun ‘bevrijding’ een tiende van hun inkomen aan de ‘gezalfden’ overdragen. Angst zaaien over Winti door opzettelijke misleiding, is kennelijk een weldoordacht verdienmodel waar kerkvorsten goed van leven. Maar wat de sekteleden voorgeschoteld krijgen zijn halve leugens en hele onwaarheden over Winti.

Komfo, Come from?

Volgens een zelfverklaarde profeet zijn de winti “komfo”, ofwel gevallen engelen (lees: demonen) die door Jehova uit de hemel zouden zijn verstoten. Niet gehinderd door enige kennis van zaken, legt hij uit dat “komfo” de Kreol vertaling is van come from. De waarheid is dat in Ghana een ͻkomfo een spirituele functionaris is, vergelijkbaar met wat wij in Winti een duman/du-uma, of priester(es) noemen. Al die geestelijke manipulatie van onze jongeren vindt plaats onder het toeziend en goedkeurend oog van wat in de sekten de ‘heilige geest’ wordt genoemd.

Inbezitneming door de ‘heilige geest’

In die sekten worden ‘heiligen’ in smetteloze witte kleding, in bezitgenomen door een zogenaamde heilige geest. Ja, je leest het goed; santa yeye bari na den hede en ze spreken zelfs in ‘tongen’. Maar wacht nou even! De heilige geest, dat is, volgens het christelijk godsconcept toch een deel van de Drie-eenheid (Vader, Zoon en Heilige Geest)?

San! Dus, het is God Zelve, de Schepper van het universum, die bezit neemt van het bewustzijn van deze uitverkoren sekteleden? Kom nou zeg! Ik zou zo graag enkele van de in ‘tongen’ brabbelende sekteleden aan een diepte interview willen onderwerpen. Ik kan ze nu al verzekeren dat in al die gevallen van inbezitneming door de ‘heilige geest’, sprake is van kori (misleiding). Het zijn yorka, biakru, yehwe of andersoortig demonisch tuig, die de boel belazeren.

Door de kracht van het woord van gran Gado Keduampon kunnen we ze met een paar gerichte commando’s meteen ter plekke ontmaskeren en voorgoed uitdrijven: “Bisakumunu”! (Please, don’t try this at home!). Ik wacht nochtans op het bewijs van de vertolkers van de witte superioriteitswaan dat in Winti afgoden worden gediend.

Wij kennen in Winti geen ‘goden’, of afgoden en aanbidden ze dus ook niet                                                                                                             

In Winti aanbidden we alleen gran Gado Keduampon. De verschillende winti, vodoun en vooroudergeesten worden vereerd, niet aanbeden. In Winti is dit onderscheid heel duidelijk en  leidend bij alle gebeden, rituelen en religieuze bijeenkomsten. Gran Gado Keduampon, God almachtig, staat in Winti boven alles. Zij is de omnipotente (almachtige), omnipresente (overal aanwezige) en omnisciënte (alwetende) God.

In Winti gebruiken we de godsnaam Keduampon (Twiaduampon, in Twi taal) omdat Zij de allerhoogste spirituele energie is op wie wij leunen. We doen dit vanuit de zekerheid dat wij niet zullen (om)vallen. We vereren Ayizan (Aisa) in haar functie als Moeder Aarde en geven de verschillende winti van alle pantheons hun grani en teri (erkenning). Als derde in de kosmologische volgorde van spirituele krachten, danken en prijzen wij onze gran Bigisuma, ofwel de stichters van de familieketens. In Winti leven we zoveel als mogelijk in harmonie met de natuur en respecteren we alle soorten en niveaus van leven.

Onze belangrijkste opdracht in Winti levensfilosofie is: Ken jezelf! Ken je je levensopdracht in je akara (ziel), kun je een zinvoller bestaan leiden en je dienstbaar maken aan je gemeenschap. Wijs jij je voorouders af, wijs je jezelf af                                                               

Winti religie is gebaseerd op het Afrikaans wereldbeeld van een cyclisch bestaan van conceptie, geboorte, dood en reïncarnatie. Wij houden onze voorouders in herinnering omdat ze voor ons spiritueel relevant zijn. Onze voorouders leven in ons voort en zijn dus geen schimmige figuren uit een ver, vaag en onbekend verleden. Het is door hun offer dat wij in relatieve vrijheid leven en onze levensdoelen realiseren. Zij hebben het verdiend om door ons te worden vereerd voor die verschrikkingen die zij in de MAAFA ondergingen. Ondanks die poging tot ontmenselijking, kon hun spirit niet worden gebroken.

De Afrikaanse spirit is onbreekbaar

De zelfverklaarde, angst zaaiende profeten en apostelen in de christelijke sekten, hebben onze millennials psychologisch en spiritueel gegijzeld door hun feitelijke onwaarheden over Winti. Veel van hen zijn spiritueel verward en depressief. Enkele zijn zelfs suïcidaal, door gebrek aan een religieus alternatief en hoopgevend levensperspectief. Maar de Afrikaanse spirit is onbreekbaar. Onze millenials zullen zich vroeg of laat, ondanks de brainwashing en indoctrinatie van de knechten van de witte superioriteitswaan, herenigen met hun onderliggende Afrikaanse spiritualiteit. 

Zo is het en niet anders. Ingeta!                                                                                                                                                    

Baba KVB   

Winti fundamentalist                                                                   

Kenneth Vers Babel

Kenneth Vers

Afro Theoloog

Kenneth Vers Babel is afro-theoloog / geestelijk verzorger en directeur van Paradigma Spiritual Counseling, Consultation & Coaching.