Afrikadag is een mooi moment om stil te staan bij activisme en migratie

Door Mischerélla Clarinda

Vandaag op 25 mei is het precies 55 jaar geleden dat Afrikadag bestaat. Dit jaarlijks terugkerende feest is namelijk op 25 mei 1963 in het leven geroepen door de Organisatie van de Afrikaanse Eenheid. Deze organisatie werd later ontbonden en ging in een nieuw jasje verder onder de arm van de Afrikaanse Unie.

Afrikadag pakt steeds groter uit en heeft in tegenstelling tot vorige vieringen dit jaar actuele speerpunten zoals migratie en activisme op de agenda staan, die een grote rol spelen in het maatschappelijk debat onder de jonge generatie met een Afro-Afrikaanse achtergrond. Die punten meenemend, is Afrikadag een mooi moment om stil te staan.

Niet louter een herdenkingsfeest

Afrikadag is niet louter een nationaal ‘herdenkingsfeest’. Het bijzondere aan dit feest is dat het wereldwijd gevierd wordt. In sommige landen houdt het feest zelfs meerdere dagen aan. De achterliggende gedachte achter dit feest is de actuele problemen tackelen waar Afrika op dat moment mee kampt, om zo de ontwikkeling van het bloeiende continent naar een hoger niveau te tillen. Thema’s als corruptie en onderdrukking passeerden voorgaande jaren de revue.

Ghana als grote inspiratiebron

Alhoewel het fenomeen haar wortels heeft liggen in 1963, was de onafhankelijkheid van Ghana in 1957 een grote inspiratiebron voor de inmiddels wereldwijde viering.

Ghana riep de eerste Conferentie van Onafhankelijke Afrikaanse Staten bijeen, waaronder vertegenwoordigers van andere Afrikaanse landen ook aanwezig waren. Aandachtspunten van deze bijeenkomst waren het indammen van corruptie en het bevorderen van de ontwikkeling van Afrika.Tijdens deze bijeenkomst werd de voorloper van de eerste Afrikaanse Vrijheidsdag gevierd, wat we nu kennen als Afrikadag.

Nelson Mandela

Elk jaar wordt in heel Afrika en de rest van de wereld een aantal initiatieven, vieringen en herdenkingen uitgevoerd, die de relevantie van de Afrikadag onderstreept. Natuurlijk mag niemand minder als de voorvader van velen binnen dit thema ontbreken. Het progressieve thema luidt dan ook: "Het jaar van Nelson Mandela."

Binnen dit thema wordt de dialoog rondom migratie en activisme opgezocht met verschillende maatschappelijke organisaties en Afrikaanse migranten, wat stof geeft tot nadenken.