Augusto

Afrikaanse perspectieven in strategisch management zijn ook het overwegen waard

Ik volg sinds kort een opleiding strategie om een nog betere strateeg te worden. Tot nu toe interessant met onlangs een hele interessant en bevlogen online college van Bert George maar daardoor ook gaan nadenken over Afrikaanse perspectieven.

Dan kom je onder andere op Mzamo P. Mangaliso, een gerespecteerde auteur op het gebied van strategisch management, met een focus op Afrikaanse bedrijfsomgevingen. Zijn werk omvat onder andere het boek "Strategic Management in Africa: A Conceptual and Case Study Approach".

Ik moet het nog bestellen en lezen.

Maar van wat ik gevonden heb verschilt hij van westerse schrijvers over strategie op de volgende manieren:

1. Culturele en sociale context: Hij benadert strategisch management vanuit een dieper begrip van de Afrikaanse cultuur, sociale structuren en waarden, en kan specifieke culturele aspecten benadrukken die van invloed zijn op strategisch managementbeslissingen in Afrikaanse organisaties.

2. Economische omgeving: Hij behandelt de specifieke economische factoren die van invloed zijn op strategisch management in Afrikaanse landen, zoals beperkte infrastructuur, politieke instabiliteit, armoede, ongelijkheid en de impact van globalisering op de lokale economieën.

3. Industriële en marktkenmerken: Hij richt zich op de unieke kenmerken van Afrikaanse industrieën en markten, zoals mijnbouw, landbouw, toerisme, telecommunicatie en de informele economie, en bespreekt de strategische uitdagingen en kansen die zich in deze specifieke context voordoen.

4. Case-studies en voorbeelden: Hij maakt gebruik van case-studies en voorbeelden uit Afrikaanse bedrijven en organisaties, waardoor lezers de theoretische concepten kunnen toepassen op reële situaties en uitdagingen die uniek zijn voor Afrika.

Met deze diverse samenleving, interconnectiviteit en globalisering ontkom je er niet aan wereldser te kijken als het om dit soort thema's gaat zoals ook leiderschap, management, etc.

Zodra ik het gelezen heb kom ik er op terug. #management #strategie #africa #hetmeervoudigperspectief

Augusto

Columnist

.