Afrika en de Afrikaanse diaspora zijn Black Panther

Black Panther, de film die momenteel wereldwijd wordt geroemd en tot nu toe een omzet heeft gegenereerd van tientallen tot honderden miljoenen dollars. Maar Black Panther is ook een film die iets te vertellen heeft over Afrika en de rest van de wereld. 

Black Panther is een film die bijzonder is qua regie, acteurs en actrices, verhaallijn, kleding, cultuur, taal, verschillende stammen, fictie, gepaste muziek en historische feiten. 

Ik ben een Afro-Surinaamse-Nederlander die met een open gedachte naar deze film ging kijken. Voorafgaande aan het zien van deze film had ik reeds heel veel vernomen van famile, vrienden en de sociale media hierover. Ondanks dat ging ik toch met een open gedachte, zoals ik eerder aangaf, zitten voor het witte doek.

Bij het zien van de eerste beelden voelde ik nog niets. Maar mijn gevoel van Afrikaan zijn in de diaspora kwam tot uiting bij het zien van het moment toen T' Chala gekroond werd en hij een drankje moest drinken uit een soort uitgehouwen plat bekertje. En dat laatste deed mij denken aan de uitgehouwen kalebas die binnen de Surinaamse cultuur wordt gebruikt bij rituelen. Vanaf dat moment ben ik heel anders op mijn stoel gaan zitten en met volle concentratie naar de film gaan kijken.

Maar wat mij vooral opviel is hoe mooi en prachtig de zwarte Afrikaanse mens is.

De scenes van de film die opgenomen zijn in Zuid-Korea hebben mij doen beseffen waarom de film daar zo populair is. Zuid-Korea kwam qua taal en letterkunde goed in beeld. En ook het feit dat mensen van Afrikaanse komaf  ook Aziatische talen kunnen spreken! 

De acteurs en actrices acteerden fenomenaal! Maar wat mij vooral opviel is hoe mooi en prachtig de zwarte Afrikaanse mens is. Prachtige zwarte Afrikanen met hun eigen kapsels, zonder opgelegde haar protocollen van Westerse mogendheden. Dit geldt evenzo voor de fantastische klederdrachten en sieraden, als ook de culturele uiterlijke kenmerken. Wat trouwens ook opviel, was de rol van de sterke zwarte Afrikaanse vrouw, die strijder is, moeder en adviseur.

In de film kwam naar mijn inziens de Westerse witte Europese mens er bekaaid vanaf. Dit kwam tot uiting door het feit dat de huidige wereldrollen werden omgekeerd. Een zwart Afrikaans land die goed ontwikkeld is en zich niet de les laat voorlezen door anderen. Maar nochtans werd Wakanda steevast aangeduid als Derde wereldland! 

Black Panther is niet zomaar een fictieve film. Het is een film die zowel de Afrikanen als de overige wereldbewoners een spiegel voorhoud.

Maar Black Panther had ook een boodschap! Een leerrijke historische boodschap die tot uiting kwam in de richtingenstrijd tussen Koning T' Chala en zijn neef. De Koning was degene die Wakanda wilde beschermen van de buiten wereld, door haar rijkdommen te exploiteren ten gunste van eigen land en volk. Dit in tegenstelling tot zijn neef, die voorstander was van het wreken van wat de voorouders is overkomen door de transAtlantische slavenhandel. En daarbij werd wapengeweld niet geschuwd! Dus wapengeweld gekoppeld aan economisch gewin. Hetzelfde wat momenteel in zwart Afrika plaats vindt door de Westerse wereld, China en overigen.

Black Panther is niet zomaar een fictieve film. Het is een film die zowel de Afrikanen als de overige wereldbewoners een spiegel voorhoud. Een spiegel die vraagt om met een andere blik naar Afrika te kijken. Zwart Afrika en de Afrikanen in de diaspora.

Wakanda!