Mijn kind moet naar een witte school

Door Stephano Stoffel

Het basisonderwijs ofwel lagere schoolonderwijs is het vormend onderwijs binnen het onderwijsstelsel.  Het eerste deel van het onderwijs dus, dat door 'voornamelijk' vakkundige meesters en juffen wordt gegeven aan de kinderen. 

Wanneer het gaat over het basisonderwijs in relatie tot de multiculturele samenleving laait om de zoveel tijd weer de discussie op over witte en zwarte scholen. In de context van witte en zwarte scholen, wordt er vanuit gegaan dat witte scholen namelijk beter onderwijs leveren dan zwarte scholen. Dit heeft tot gevolg, dat sommige tot vele zwarte ouders hun kroost liever plaatsen op een witte school. Maar de vraag rijst als witte scholen inderdaad wel de panacee zijn, als het gaat om goed onderwijs. Of is het een farce?

In de context van witte en zwarte scholen, wordt er vanuit gegaan dat witte scholen namelijk beter onderwijs leveren dan zwarte scholen.

Historisch gezien valt op te merken dat de dominante witte cultuur en onderwijssysteem de wereld in haar kolonisatie 'Quest', heeft gedomineerd. En in feite nog steeds domineert. Door deze dominantie lijkt het alsof alles wat 'wit' is beter is. En leidt tot succes!  

Inmiddels is de wereld verandert, met als gevolg dat veel gekoloniseerden nu inwoners zijn van hun huidig of voormalig moederland. Deze ontwikkeling heeft er ook voor gezorgd dat de zwarte inwoners vanuit hun koloniale opvoeding en onderwijsbeleving, hetzelfde indoctrinatie 'gedachtegoed' mee hebben genomen naar het moederland. Gevolg: "Mijn kind moet naar een witte school!"

Onderwijs en met name goed onderwijs heeft helemaal niets te maken met lichaamskleur ofwel de mate van pigmentatie. Zoals de media de bevolking doet geloven, is dat zwarte scholen zwakke scholen zijn. Maar dezelfde media vergeet ook er bij te vermelden, dat er ook zwakke witte scholen zijn. Doet de media dit bewust? 

..... "Mijn kind moet naar een witte school!"

Door deze vorm van mediale beeldvorming naar zowel de witte als zwarte bevolkingsdeel, ontstaat er aan beide zijden van het pigmentatie spectrum het beeld dat wit onderwijs beter is. 

Onderwijs is een gemeengoed van een moderne samenleving en dient dermate niet bepaald te worden door kleur. En zelfs als kinderen een andere taal praten op het schoolplein dan het Nederlands, is dat geen teken dat het onderwijs slecht zou zijn. Integendeel! Een omgeving waar kinderen in contact komen met meer talen, is juist goed voor hun ontwikkeling. Het kind beseft wel degelijk dat het Nederlands s' lands taal is. Indien een kind na zekere tijd nog steeds slecht Nederlands spreekt of praat, dan heeft dat andere lichamelijke of cognitieve oorzaken. 

En zelfs als kinderen een andere taal praten op het schoolplein dan het Nederlands, is dat geen teken dat het onderwijs slecht zou zijn.

"Moet mijn kind naar een witte school?" Dat is de vraag die vele zwarte ouders zelf moeten beantwoorden. En het is overigens in een andere vorm ook een vraag voor witte ouders. 

Onderwijs is een bindend middel in de eerste levensfases van een kind. Dit bindend middel moet niet door ouders gebruikt worden om hun eigen koloniale of culturele agenda over te dragen aan hun kroost. 

Scholen zijn er om zoveel mogelijk goed onderwijs te geven. Hierbij is een witte school dus geen Goddelijke redmiddel voor zwarte kinderen. 

 

Deze opinie is ook gepubliceerd via Linkedin: https://www.linkedin.com/pulse/mijn-kind-moet-naar-een-witte-school-step...