Afrikaanse bedienden aan het Haagse Hof. Het verhaal van Cupido en Sideron

Do 21 september 2017 - zo 28 januari 2018

Haags Historisch Museum

Najaarstentoonstelling van het Haags Historisch Museum gewijd aan Afrikaanse bedienden aan het Haagse hof. Deze tentoonstelling gaat over het tot nog toe relatief onbelichte fenomeen van de ‘hofmoor’. In de 17de en 18de eeuw hebben verschillende Afrikanen als bediende aan het stadhouderlijk hof in Den Haag gewerkt. Zij zijn verbeeld in schilderijen, prenten en tekeningen, en in het Koninklijk Huis Archief worden tal van documenten bewaard waarin het werkende leven van deze ‘Mooren’ is vastgelegd. Dit is in Nederland de eerste tentoonstelling die dit fascinerende, maar onbekende onderwerp belicht. In het bijzonder gaat de tentoonstelling over de twee zwarte kamerdienaren van stadhouder Willem V: Willem Frederik Hendrik Cupido en Guan Antony Sideron. Dankzij uitgebreid onderzoek van gastconservator Esther Schreuder zijn de levens van deze twee zwarte bedienden aan het Haagse hof voor het eerst in kaart gebracht. In de tentoonstelling volgen we hen vanaf het moment dat zij als kinderen aan stadhouder Willem V werden geschonken (vermoedelijk door WIC) tot aan hun overlijden in respectievelijk 1806 en 1803. 

In de tentoonstelling is ook aandacht voor andere zwarte bedienden. Ook de voorgangers van Willem V hadden ‘Mooren’ in dienst, net als verschillende aan de Oranjes verwante Duitse vorstenhoven. Aan de hand van zeventiende- en achttiende-eeuwse portretten waarop hoog-adellijke figuren samen met hun zwarte bedienden zijn afgebeeld, laten we zien dat Cupido en Sideron in een lange, Europese traditie staan. Tenslotte zullen ook portretten te zien zijn van tijdgenoten van Cupido en Sideron: zwarte bedienden die in dienst waren bij vorstenhoven en adellijke families met wie de Oranjes nauwe banden onderhielden.

Openingstijden

Dag van de week Openingstijden

  • maandag Gesloten
  • dinsdag 10:00 - 17:00
  • woensdag 10:00 - 17:00
  • donderdag 10:00 - 17:00
  • vrijdag 10:00 - 17:00
  • zaterdag 12:00 - 17:00
  • zondag 12:00 - 17:00

Openingstijden tijdens diverse feest- en gedenkdagen: 12:00-17:00 uur.

Plaats: 

Den Haag

Datum: 

21 sep 2017 - 13:00 tot 28 jan 2018 - 13:00
Voeg toe aan jouw agenda